برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

look after

/ˈlʊkˈæftər/ /lʊkˈɑːftə/

معنی: مراقب بودن، مواظب بودن، توجه داشتن به
معانی دیگر: توجه کردن (از)، پرستاری کردن، پاییدن

بررسی کلمه look after

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to take care of.
مترادف: care for, mind, take care of
متضاد: neglect
مشابه: attend, keep tabs on, minister to, sit, tend

واژه look after در جمله های نمونه

1. Get a relative to look after the children.
[ترجمه نسرین] از یک فامیل بخواهید از فرزندتان مراقبت کند.
|
[ترجمه مهشید] یکی از بستگان را برای مواظبت کردن از بچه ها پیدا کن(بگیر)
|
[ترجمه ترگمان]یکی از بستگان دور از بچه‌ها را پیدا کن
[ترجمه گوگل]یک نسل به دنبال فرزندانتان باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He helps to look after his grandfather who is an invalid.
[ترجمه Mohammad.t] او در مراقبت کردن از پدر بزرگش کمک میکند|
[ترجمه ترگمان]او به مراقبت از پدربزرگش که بیمار است کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]او به دنبال پدر و مادرش که معتبر است کمک می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف look after

مراقب بودن (فعل)
mind , look after , watch out
مواظب بودن (فعل)
tend , watch , look after
توجه داشتن به (فعل)
look after

معنی کلمه look after به انگلیسی

look after
• watch after, supervise over

look after را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hana
به نظر رسیدن
ابوذر.ف
مراقبت کردن
مواظبت کردن
ژیلا
رسیدگی کردن ،،
پورمنصور
دنبال کردن
فاطمه
مراقبت کردن ، پرستاری کردن
حمیرضا
مراقبت کردن
My uncle made his wife promise to look after me like her own children

Jane Eyer , Charlotte Bronte
Soheila
Take care of
توجه کردن ،مواظب و مراقب بودن
میثم
مواظب بودن
Zahra
مواظب باش
s
Take care of
Arman
مواضبت کردن
ooss
attention some on

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی look after
کلمه : look after
املای فارسی : لوک افتر
اشتباه تایپی : مخخن شبفثق
عکس look after : در گوگل

آیا معنی look after مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )