برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

look down on somebody

look down on somebody را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا اطلاعی
خود را از کسی برتر یا مهمتر دیدن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look down on somebody مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )