انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 890 100 1

بررسی کلمه look like

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) used to make a statement that may or may not be true based on what you can see or what you know at the present time; look as if.

- It looks like we're going to win this game.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] انگار می‌خوایم این بازی رو ببریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] به نظر می رسد ما قصد داریم این بازی را برنده شویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- You look like you need a rest.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بنظر میاد به استراحت نیاز داری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] به نظر می رسد که شما نیاز به استراحت دارید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه look like در جمله های نمونه

1. He didn't look like the sort of man you should entrust your luggage to.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او شبیه کسی نبود که باید luggage را به آن‌ها واگذار کنی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او مانند مردی که باید چمدان خود را به او تحویل دهد نگاه نکرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The characters in Chinese writing look like small pictures.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حروف در نوشته‌های چینی شبیه نقاشی‌های کوچک هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شخصیت های چینی نوشتن مانند عکس های کوچک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. What will the cities of the future look like?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شهرهای آینده چه شکلی خواهند بود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آینده شهرها چیست؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Although it doesn't look like it, the whole thing is highly organized.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر چه این طور به نظر نمی‌اید، همه چیز به شدت سازماندهی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر چه این به نظر نمی رسد، همه چیز به شدت سازمان یافته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The cake was decorated to look like a car.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کیک به نظر شبیه یک ماشین آراسته شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کیک تزئین شده به نظر می رسد یک ماشین
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Unfortunately some poisonous mushrooms look like edible mushrooms.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفانه بعضی قارچ سمی شبیه قارچ خوردنی هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متاسفانه برخی از قارچ های سمی مانند قارچ خوراکی به نظر می رسند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. These glasses make me look like a freak.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این عینک منو مثل یه دیوونه نشون میده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این عینک من را مانند یک عجیب و غریب نگاه می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. That painting doesn't look like him. The face is too elongated.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون نقاشی شبیه اون نیست صورتش دراز است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نقاشی به نظر نمی آید صورت بیش از حد بلند است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. They look like the teeth of some fierce animal.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مثل دندان‌های یک حیوان درنده به نظر می‌رسند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها مانند دندان های برخی از حیوانات سخت ظاهر می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. How to sleep faster: Decorate your bedroom to look like a classroom.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چگونه سریع‌تر بخوابید: اتاق‌خواب خود را دوباره روشن کنید تا شبیه یک کلاس درس باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چگونه سریع تر می خوابید: اتاق خواب خود را تزئین کنید تا به یک کلاس درس نگاه کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. That dress makes her look like a tart.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون لباس اون رو شبیه شیرینی می کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این لباس باعث می شود که او را مانند یک تار می بیند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It doesn't look like we'll be moving after all.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به نظر نمی‌رسد که ما به دنبال همه چیز برویم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر نمی رسد که ما بعد از همه حرکت کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. What did the man look like ?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مرد چه شکلی بود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مرد چطور نگاه کرد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Wow, you look like a million dollars.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]واو، مثل یه میلیون دلار شدی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وای، یک میلیون دلار نگاه کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. You might at least try to look like you're enjoying yourself!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حداقل سعی کن به خودت نگاه کنی انگار داری از خودت لذت می‌بری!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما حداقل می توانید سعی کنید مانند خودتان لذت ببرید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف look like

مانستن (فعل)
resemble , be like , look like , be similar to

معنی عبارات مرتبط با look like به فارسی

سالم بودن، مثل همیشه ی خود بودن

معنی کلمه look like به انگلیسی

look like
• resemble, have a similar appearance
look like a dead duck in a thunderstorm
• be ugly, be unattractive, be messy
look like a million dollars
• look wonderful, look beautiful
look like somebody's aunt
• look like an old lady, look like a prudish old woman

look like را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی look like

پارلا ٢٣:٣٠ - ١٣٩٦/٠٣/٠٦
شبيه بودن
|

حلما ١١:٠٥ - ١٣٩٦/٠٣/٢٠
شبیه بودن
|

شقایق ١٧:١٤ - ١٣٩٦/٠٣/٢٠
شباهت
|

کیان ١٣:٣٢ - ١٣٩٦/٠٤/٠٦
بنظر امدن
|

سپی ١٧:٤٧ - ١٣٩٦/٠٤/٢٠
به نظر امدن
|

حمیده ١٦:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٩
شبیه به کسی بودن
|

Fatemeh ١٤:٠٥ - ١٣٩٦/٠٩/١٢
شکل ، ظاهر
|

Dina ١٥:٠٢ - ١٣٩٦/١٠/٠٢
شبیه بودن
|

میر ١٦:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/١٠
شبیه بودن
|

منیره پورصالحی ١٩:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/١٨
sounds
|

محمدرضا خسروی ٢١:٠١ - ١٣٩٦/١١/١١
چگونه بودن
|

علی اکبر منصوری ٠٦:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/٢١
شبیه به کسی یا چیزی شدن، شبیه به کسی یا چیزی به نظر رسیدن، مثل کسی یا چیزی شدن،
She's had tons of surgeries to look like actress of Hollywood
او جراحی های خیلی زیادی داشته تا شبیه هنرپیشه هالیوود شود/به نظر برسد
|

hediyeh ١٩:٠٥ - ١٣٩٧/٠١/١١
به نظر اومدن
|

شهاب توانائی ١٢:٠٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٨
شباهت ظاهری (فیزیکی)
|

ARAM ٠٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٤/١٣
شبیه بودن
|

Anna ٠٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٤
شبیه بودن و شباهت دادن به کسی یا چیزی🤔
|

نگار ١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٥
شبیه بودن
شباهت داشتن
همانند
|

ebitaheri@gmail.com ٠٧:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٦
مانند بودن ، همانند بودن
|

پویا غلامی ٢١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٤/١٦
Seem
|

RAHA ٢٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠
همانند کسی بودن را معنی میدهد
|

مهیار ٢١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠١
شکل ظاهر
|

M ٢٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٩
چه شکلی
مثال What does she look like
|

پیشنهاد شما درباره معنی look likeنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی look likeکلمه : look like
املای فارسی : لوک لیک
اشتباه تایپی : مخخن مهنث
عکس look like : در گوگل


آیا معنی look like مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )