برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

look past

look past را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صبا
معنی تلویحی:
نادیده گرفتن
فراموش کردن
بخشیدن
حوا میرمحمدیان
پیش بینی
برنامه ریزی برای آینده
نادیده گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look past مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )