برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
look - sth - up

look sth up

look sth up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😘😘fati khanoom😘😘
دنبال چیزی گشتن(در فرهنگ لغت یاکتاب مرجع)
جلال نجاریزدی
look for information in a book or online
دنبال اطلاعاتی در کتاب یا بصورت آنلاین گشتن.
For example
I had to look the word up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی look sth up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )