برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
lord - high - stew - of - england

lord high stew of england


رئیس تشریفات تاجگذاری، رئیس دادگاه دادرسی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lord high stew of england
کلمه : lord high stew of england
املای فارسی : لرد های ستو اوف انگلند
اشتباه تایپی : مخقی اهلا سفثص خب ثدلمشدی
عکس lord high stew of england : در گوگل

آیا معنی lord high stew of england مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )