برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

lord stew of the household


خوانسالار لقب گماشته عالی رتبه درباری

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lord stew of the household
کلمه : lord stew of the household
املای فارسی : لرد ستو اوف تاه هوسهلد
اشتباه تایپی : مخقی سفثص خب فاث اخعسثاخمی
عکس lord stew of the household : در گوگل

آیا معنی lord stew of the household مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )