برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1311 100 1

lorentz forxe equation

معنی lorentz forxe equation در دیکشنری تخصصی

lorentz forxe equation
[برق و الکترونیک] معادله ی نیروی لورنتس معادله ای که نیروی وارد بر ذره ی باردار رابه حرکت آن در میدان الکتریکی و مغناطیسی ربط می دهد .

lorentz forxe equation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lorentz forxe equation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )