برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
lose - out - on

lose out on


(عامیانه) باختن، از فرصت استفاده نکردن، ناکام شدن

lose out on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
محروم شدن، بی بهره ماندن، سود نبردن،
یوسف صابری
Be deprived of sth
بی بهره شدن از چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lose out on
کلمه : lose out on
املای فارسی : لوث آوت اون
اشتباه تایپی : مخسث خعف خد
عکس lose out on : در گوگل

آیا معنی lose out on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )