برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1356 100 1

lots of

/lɑts ʌv/ /lɒts ɒv/

واژه lots of در جمله های نمونه

1. She showed her inexperience by asking lots of trivial questions.
[ترجمه پارمیدا] او بدون پرسین سوال های جزئی بی اهمیتی را نشان داد
|
[ترجمه ترگمان]او بدون پرسیدن سوال‌های جزیی، inexperience را به او نشان داد
[ترجمه گوگل]او بی تجربگی خود را با پرسیدن بسیاری از سوالات بی اهمیت نشان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. May your birthday bring lots of joy in the year you have begun. Accept my wishes for many happy returns on your birthday.
[ترجمه ترگمان]ممکن است جشن تولد شما در سال شروع شده‌باشد در روز تولدتان این آرزوی من را قبول کنید
[ترجمه گوگل]ممکن است روز تولد شما در سالی که شما شروع کرده اید لذت زیادی ببرید قبول خواسته های من برای بازگشت بسیاری از تولدت مبارک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are lots of waifs and strays living on the streets here.
[ترجمه ترگمان]افراد زیادی در اینجا هستند که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]در این خیابان ها تعداد بسیار زیادی از لباس ها و لباس ها وجود دارد
[ترجمه ...

معنی کلمه lots of به انگلیسی

lots of
• much, many, plenty of -
lots and lots of
• tons of, large amount of, many

lots of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آراز فرشباف
مقدار زیادی از
maedeh
تعدادزیادی
maedeh
تعداد زیادی
kkk
مقدار زیادی از یه چیزی
Gelareh
در بعضی جمله ها معنی تعداد زیادی و در بعضی دیگر معنی مقدار زیادی میده بستگی به نوع جمله داره
yousef
تعداد زیادی از (چیزی)
sahar
تعداد زیادی
Mimo
چیزهای زیادی
.....
تعداد زیادی
Fateme
تعداد زیادی از چیزی
Sam
یه عالمه
Mohammad soleymani
تعداد زیادی
فرناز
پرسیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lots of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )