برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

loud

/ˈlaʊd/ /laʊd/

معنی: رسا، با صدای بلند، بلند، پر سر و صدا، گوش خراش، زرق و برق دار، پر صدا، بلند اوا، پراواز، پر جلوه، پر هیاهو
معانی دیگر: (صدا) بلند، پرآوا، پر غوغا، با سماجت، با اصرار، مصرانه، با پافشاری، موکد، (به ویژه در مورد رنگ - عامیانه) جلف، سبک، زننده، (به ویژه بو) تند، ناخوشایند، بد، به طور رسا، مشهور

بررسی کلمه loud

صفت ( adjective )
حالات: louder, loudest
(1) تعریف: of sound, having an elevated volume; easily heard.
مترادف: clamorous, noisy
متضاد: low, quiet, soft
مشابه: crashing, earsplitting, forte, fortissimo, harsh, pealing, piercing, plangent, raucous, resounding, roaring, sonorous, stentorian, thunderous

- a loud crash
[ترجمه ترگمان] صدای مهیبی به گوش رسید
[ترجمه گوگل] تصادف با صدای بلند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: producing such an elevated volume of sound.
مترادف: blaring, noisy
متضاد: quiet, small, weak
مشابه: bawling, boisterous, clamorous, earsplitting, howling, loudmouthed, obstreperous, pealing, piercing, raucous, roaring, screaming, thunderous, whining

- a loud motor
[ترجمه ترگمان] صدای موتور اتومبیل بلند شد
[ترجمه گوگل] یک موتور بلند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: noisy, vociferous, or intrusively audible.
مترادف: clamorous, noisy, vociferous
متضاد: quiet, soft
مشابه: earsplitting, jarring, raucous, st ...

واژه loud در جمله های نمونه

1. loud colors
رنگ‌هایی که از دور داد می‌زنند

2. loud denials
انکارهای سماجت آمیز

3. loud noise annoys me
صدای بلند مرا رنج می‌دهد.

4. loud singing
آواز با صدای بلند

5. a loud bell
ناقوس پر صدا

6. a loud explosion
انفجار پر صدا

7. a loud explosion was heard from his exhaust
صدای انفجار از لوله‌ی اگزوز اتومبیلش شنیده شد.

8. a loud fish smell
بوی تند ماهی

9. a loud noise assailed her ears
صدایی بلند گوشش را رنجه داشت (مورد تهاجم قرار داد).

10. the loud bray of donkeys woke me up
صدای بلند عرعر خرها بیدارم کرد.

11. the loud noise put the whole roost into flight
صدای بلند دسته‌ی پرندگان را کلا فرار داد.

12. the loud noise scared the baby
صدای بلند بچه را ترساند.

13. their loud protests
اعتراضات شدید آنان

14. out loud
با صدای بلند،به‌طور رسا

...

مترادف loud

رسا (صفت)
adequate , expressive , loud , stentorian , audible , orotund
با صدای بلند (صفت)
loud , high , vociferant
بلند (صفت)
forte , loud , high , long , supernal , tall , highfalutin , upland , eminent , lofty , vociferous , grandiose , sonorous , high-ranking , skyscraping
پر سر و صدا (صفت)
loud , tumultuous , blatant , obstreperous , noisy , piercing , deafening , unquiet , clamorous , vociferous , earsplitting , uproarious
گوش خراش (صفت)
loud , earsplitting , strident
زرق و برق دار (صفت)
shiny , loud , showy , trumpery , gaudy , tinsel , gorgeous , flashy , flamboyant , tawdry
پر صدا (صفت)
loud , orotund , noisy , full-mouthed , sonorous , plangent , uproarious
بلند اوا (صفت)
loud
پراواز (صفت)
loud , songful
پر جلوه (صفت)
loud , showy , pretentious , resplendent , lustrous , stagy
پر هیاهو (صفت)
loud , rackety , obstreperous , noisy , rampageous

معنی عبارات مرتبط با loud به فارسی

بلند گو
(خودمانی ـ حرف ندا حاکی از تعجب یا آزردگی) ای وای !
با صدای بلند، به طور رسا
افکار خود را آشکار کردن، بلند بلند فکر کردن

معنی loud در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] باصدای بلند ، پرصدا
[سینما] بلندگو
[مهندسی گاز] بلندگو ا
[برق و الکترونیک] امپدانس بلندگو مقدار مجاز امپدانس پیچک صدای بلندگو که متناظر با امپدانس خروجی تقویت کننده ای است که بلندگو باید به آن وصلشود تا به عملکرد نامی خود برسد . مقادیر امپدانس 4و8 و16 است .

معنی کلمه loud به انگلیسی

loud
• having a high volume; noisy; blatant; vulgar, ostentatious; offensive
• in a loud manner, with a loud sound, loudly
• when a noise is loud, the level of sound is very high.
• if someone is loud in their support or condemnation of something, they express their opinion forcefully.
• a loud piece of clothing has very bright colours or a striking pattern; used showing disapproval.
• if you say something out loud, you say it, rather than just thinking it.
loud and clear
• can be heard easily and easy to understand, audible and understandable without difficulty
loud bang
• loud sharp noise, loud rapping sound (like that of a collision or gunfire)
loud clothes
• very boldly colored or patterned clothes, clothes which attract attention because of their designs
loud colors
• bright colors, garish colors
loud cries
• shrill yells, noisy calls, clamorous calls
loud hailer
• loudspeaker; megaphone
loud laughter
• noisy laughter, uproarious laughter
loud mouthed
• a loud-mouthed person talks a lot in an unpleasant or offensive way.
loud voice
• clamorous voice
for crying out loud
• good grief!, for god's sake! (expression of exasperation or anger)
giggling out loud
• laughing audibly, chuckling out loud
laughing out loud
• laughing audibly, laughing with a voice, lol (internet slang)
out loud
• in a loud ...

loud را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آراز فرشباف
صدای بلند
😛
صوت و صدای بلند اما در بعضی مواقع مثل :
the music loud was changed
میلاد علی پور
داد زن، فریاد کش، هوچی، اهل داد و فریاد، پُر سر و صدا
tinabailari
بلند ( برای صدا ها ) 👨🏻‍🎤👨🏻‍🎤
Is the television loud enough
آیا صدای تلویزیون به اندازه ی کافی بلند است ؟؟
Erfan
To loud is to put objects into something
امیرحسین
صدای بلند
فریاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loud
کلمه : loud
املای فارسی : لود
اشتباه تایپی : مخعی
عکس loud : در گوگل

آیا معنی loud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )