برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1325 100 1

loudly

/ˈlaʊdli/ /ˈlaʊdli/

معنی: بلند
معانی دیگر: با صدای بلند

واژه loudly در جمله های نمونه

1. he spoke loudly
او بلند حرف می‌زد.

2. he spoke loudly to spite me
از لج من بلند بلند حرف می‌زد.

3. he laughs too loudly
او خیلی بلند می‌خندد.

4. the birds were loudly atwitter
پرندگان با صدای بلند جیک‌جیک می‌کردند.

5. the women lamented loudly
زن‌ها با صدای بلند گریه و زاری می‌کردند.

6. the child was blubbering loudly
بچه با صدای بلند گریه و زاری می‌کرد.

7. the old dog yelped loudly and ran off
سگ پیر واق بلندی زد و دور شد.

8. enemy guns began to roll loudly
توپ‌های دشمن با صدای بلند به غرش درآمدند.

9. hassan agha used to snore loudly
حسن آقا (در خواب) بلند خرناس می‌کشید.

10. the radio is playing very loudly
رادیو خیلی بلند است.

11. the spectators cried and whooped loudly
تماشاچیان با صدای بلند فریاد و هورا کشیدند.

12. The bass guitar began to thump so loudly that it resonated in my head.
[ترجمه ترگمان]گیتار باس چنان به صدای بلند شروع به تپیدن کرد که در سر من طنین انداخت
...

مترادف loudly

بلند (قید)
aloud , loudly

معنی کلمه loudly به انگلیسی

loudly
• with a great noise, in a very audible tone, clamorously, noisily; in poor taste, garishly; offensively
spoke loudly
• screamed, spoke with a loud voice, raised his voice

loudly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
(با صدای)بلند تر
خیلی
با صدای خیلی خیلی بلند
سارینا
خیلی بلند
س م
صدای مهیب
میلاد علی پور
به صورتِ جدی (درموردِ وضعیت)
افشین حاجی طرخانی
به طور جدی، به‌طور محکم، باصدای بلند، به شکلی خودنما و جلف، قویاً

مثال: There are always a few sick and illiterate persons that loudly dislike my translations, even with the sources priovided.
معنی: همیشه افراد مریض و بی سوادی هستند که ترجمه های بنده را -قویاً- دیسلایک میکنند حتی با منبعی که ذکر شده.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/loudly
tinabailari
Robert speaks loudly
رابرت بلند حرف میزند 📝

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loudly
کلمه : loudly
املای فارسی : لودلی
اشتباه تایپی : مخعیمغ
عکس loudly : در گوگل

آیا معنی loudly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )