برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1273 100 1

lump sum payment

معنی کلمه lump sum payment به انگلیسی

lump sum payment
• payment of one large sum of money at one time

lump sum payment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
پرداخت یکجا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lump sum payment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )