برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

lute

/ˈluːt/ /luːt/

معنی: عود، بربط، حلقه لاستیکی مخصوص دهانه بطری، درزگیری کردن، عود زدن، با بتونه پر کردن
معانی دیگر: (از عربی - موسیقی)، درزگیر (سیمان خمیر مانند که با آن بند لوله ی آب و غیره را آب بندی می کنند)، خمیر آب بندی، گل gel گل یا سیمان مخصوص درزگیری وبتونه، مهروموم کردن

بررسی کلمه lute

اسم ( noun )
• : تعریف: an ancient stringed instrument having a bent, fretted neck and a pear-shaped body.

واژه lute در جمله های نمونه

1. He idly plucked the strings of the lute.
[ترجمه ترگمان]بی آن که وقت خود را از دست ندهد، بند یل را بیرون کشید
[ترجمه گوگل]او به راحتی رشته لوته را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. First, let me say that I think Lute Olson runs a very clean program.
[ترجمه ترگمان]اول، اجازه دهید بگویم که فکر می‌کنم lute اولسون یک برنامه بسیار تمیز را اجرا می‌کند
[ترجمه گوگل]اولا اجازه دهید بگویم که من فکر می کنم لوت اولسون یک برنامه بسیار تمیز اجرا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Now Lute has suffered a loss beyond words and Tucson is diminished by the passing of one of its nicer people.
[ترجمه ترگمان]اکنون lute از دست دادن فراتر از کلمات رنج می‌برد و توسکان با گذر یکی از مردم nicer تقلیل می‌یابد
[ترجمه گوگل]در حال حاضر لوته از دست دادن بیش از کلمات رنج می برد و توسون با گذشت یکی از بهترین افراد آن کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A woman fingered a lute, and there were two others seated on cushions, one reading.
[ترجمه ترگمان]یک زن یک عود انگشت ...

مترادف lute

عود (اسم)
backset , recurrence , relapse , lute , reversion , regression , recidivism , recrudescence
بربط (اسم)
lute
حلقه لاستیکی مخصوص دهانه بطری (اسم)
lute
درزگیری کردن (فعل)
seal , lute
عود زدن (فعل)
lute
با بتونه پر کردن (فعل)
lute

معنی عبارات مرتبط با lute به فارسی

مقدمه دیوانگی یا دعوا

معنی کلمه lute به انگلیسی

lute
• stringed instrument with a pear-shaped body and a long fretted neck; sealing compound; tool for spreading and smoothing concrete
• play a lute; seal holes with putty; smooth with a trowel
• a lute is an old-fashioned musical instrument with strings, which is played like a guitar.

lute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
سه تار(آلت موسیقی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lute
کلمه : lute
املای فارسی : لوت
اشتباه تایپی : معفث
عکس lute : در گوگل

آیا معنی lute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )