برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Macroscope

Macroscope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
[ماکروسکوپ] درشت بین.
Macro :ماکرو؛ پیشوندی به معناي درشت و بزرگ.
scope :اسکوپ؛ پسوندی به معنای نما یابین.
متضاد [Microscope میکروسکوپ]

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Macroscope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )