برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

Magician

/məˈdʒɪʃn̩/ /məˈdʒɪʃn̩/

معنی: ساحر، جادو گر، مجوسی
معانی دیگر: افسون گر، کندا

بررسی کلمه Magician

اسم ( noun )
(1) تعریف: one skilled in magic, or one who performs tricks of illusion for entertainment.
مترادف: alchemist, conjurer, illusionist, sorcerer, sorceress, wizard
مشابه: enchanter, Magi, medicine man, Merlin, necromancer, shaman, warlock, witch, witch doctor

(2) تعریف: anyone whose skill seems to be magical.
مترادف: wizard
مشابه: charmer, genius, spellbinder, witch

- She's a magician with acrylic paint.
[ترجمه ترگمان] اون یه شعبده‌باز با paint
[ترجمه گوگل] او یک جادوگر با رنگ اکریلیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Magician در جمله های نمونه

1. the magician bewitched the treasure
جادوگر گنجینه را طلسم کرد.

2. The magician conjured a rabbit out of his hat.
[ترجمه ترگمان]جادوگر یک خرگوش را از کلاهش بیرون آورد
[ترجمه گوگل]شعبده باز یک خرگوش را از کلاه او گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The magician metamorphosed the frog into a prince.
[ترجمه ترگمان]جادوگر، قورباغه را به صورت یک پرنس تبدیل کرد
[ترجمه گوگل]شعبده باز قورباغه را به یک شاهزاده تبدیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Merlin was the magician in the stories of King Arthur and the Knights of the Round Table.
[ترجمه ترگمان](مرلین)در داستان‌های شاه ارتور و شهسواران میزگرد گرد جادوگر بود
[ترجمه گوگل]مرلین جادوگر در داستان های شاه آرتور و شوالیه های میز گرد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. With a wave of his hand, the magician made the rabbit vanish.
[ترجمه ترگمان]جادوگر با تکان دستش خرگوش را ناپدید کرد
[ترجمه گوگل ...

مترادف Magician

ساحر (اسم)
necromancer , conjuror , conjurer , sorcerer , magician , theurgist , witchdoctor
جادو گر (اسم)
spellbinder , hex , conjuror , voodooist , conjurer , sorcerer , magician , theurgist , magus , powwow , wizard , medicine man
مجوسی (اسم)
magician

معنی کلمه Magician به انگلیسی

magician
• wizard, sorcerer, one who practices the art of magic; conjurer, performer of magic tricks
• a magician is a person who performs tricks as a form of entertainment, for example by seeming to make things appear and disappear.
• in stories, a magician is a man who has magic powers.

Magician را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
شعبده باز
Meisam.Fathi
شعبده‌باز-تردست
aad
جادوگر
invisible_homo
يني کسي ک جادو ميکنه جادوگر يا شعبده باز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی magician
کلمه : magician
املای فارسی : مگیکین
اشتباه تایپی : ئشلهزهشد
عکس magician : در گوگل

آیا معنی Magician مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )