برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1289 100 1

May

/ˈmeɪ/ /meɪ/

معنی: مه، بهار جوانی، قادر بودن، امکان داشتن، توانایی داشتن، میتوان، ایکاش
معانی دیگر: امکان دارد، محتمل است، شدنی است، شایش دارد، شاید، ممکن است، اجازه دارید (دارند و غیره)، دستوری، باشد که، تا این که، خدا کند، امید است که، الهی که، (حقوق) بایستی، باید، الزام آور است، (قدیمی) رجوع شود به: maiden، ماه مه (پنجمین ماه فرنگی - 31 روز است - مخفف: my)، بهار، بهاران، شباب، برنایی، (گیاه شناسی) ولیک انگلیسی (crataegus oxycantha)، اسم خاص مونث، انشاءالله، جشن اول ماه مه، ریعان شباب

بررسی کلمه May

اسم ( noun )
(1) تعریف: the fifth month of the Gregorian calendar year, having thirty-one days.

(2) تعریف: prime; youth.

- the May of her life
[ترجمه A.A] بهار جوانی زندگی اش
|
[ترجمه ترگمان] ماه مه زندگیش،
[ترجمه گوگل] ماه مه زندگی اش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه May در جمله های نمونه

1. may god bless you
خدا خیرت بده‌!،عافیت باشد!،خدا تو را برکت بدهد!

2. may god fulfill your prayers
خداوند دعاهای تو را مستجاب کند.

3. may god give you patience!
الهی خدا به شما صبر بدهد!

4. may god have mercy on us all
الهی که خدا به همه‌ی ما رحم کند.

5. may god keep him from harm!
خدا او را از بلا حفظ کند!

6. may god overrule our decisions!
الهی که خداوند حاکم بر تصمیمات ما باشد!

7. may god repay you!
الهی خدا تو را عوض بدهد!

8. may he be forgiven of his sin!
الهی که گناهان او بخشوده شود!

9. may he rest in peace!
خدایش بیامرزد!

10. may i ask why?
آیا می‌توانم بپرسم چرا؟

11. may i borrow your pen for a minute?
آیا ممکن است برای لحظه‌ای قلم خود را به من بدهید؟

12. may i have the honor of this dance?
آیا به من افتخار این رقص را می‌دهید؟

13. may i have the loan of your dictionary?
ممکن است دیکسیونر خود را به‌من قرض بدهید؟

...

مترادف May

مه (اسم)
haze , fog , mist , brume , may , pea souper
بهار جوانی (اسم)
prime , may
قادر بودن (فعل)
can , may
امکان داشتن (فعل)
can , may
توانایی داشتن (فعل)
can , may
میتوان (فعل)
may
ایکاش (فعل)
would , may

معنی عبارات مرتبط با May به فارسی

(گیاه شناسی) بهار سیب (podophyllum peltatum از خانواده ی barberry که برگ های سپرسان دارد و بومی خاور ایالات متحده می باشد)
طلایی پردار
(در اصل) جشن بهار (همراه با رقص و شادی)، روز اول ماه مه، روز کارگر
حشره ای که یک روز زیست می کند، حشره یک روزه
خدا او را بیامرزد، الهی قرین آرامش ابدی بشود
آیا ممکن است من بروم، بله ممکن است بله می توانید بروید
اجازه دهید شمارابخانه یابمنزل برسانم
اجازه می فرمایید، انرابردارم
بیزحمت یا زحمت کشیده نمک رابدهید اینطرف tl
اگر خدا بخواهد، اگر خداراپسنداید، انشاالله
اگر بنظر جنابعالی خوش ایندباشد
عنفوان جوانی
(دختر) ملکه ی جشن ماه مه
...

معنی کلمه May به انگلیسی

may
• fifth month of the gregorian calendar; female first name
• hawthorne tree or bush; flowers of the hawthorne bush; young woman (archaic); springtime
• can; allow; be possible; wish, would that
• if you say that something may happen or be true, you mean that it is possible.
• if someone may do something, they are allowed to do it.
• you can use may when saying that, although one thing is true, another contrasting thing is also true.
• you can also use may to express a wish that something will happen; a formal use.
• may is the fifth month of the year in the western calendar.
may all your dreams come true
• i wish that all your fantasies will be realized
may as well be dead
• has no reason for living, considered unimportant or worthless (said of oneself in despair, or of another person in disgust)
may be
• possibly, could be, might be
may day
• spring festival celebrated on the 1st of may; holiday celebrated on the 1st of may in honor of workers and labor organizations
• may day is the first day of may, which is celebrated as a festival in several countries, especially as a workers' day in socialist countries.
may he live long and happily
• may he be blessed with a long joyous life!
may he live long!
• may he be blessed with a long life!
may he live!
• may he be blessed with a long life!
may he rest in paradise!
• may his soul rest in heaven
may he rest in peace
• may his soul be at peace, may his memory be blessed (said of one who is deceased)
may i ...

May را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ع
شاید
مرجان میری لواسانی
توانستن
اجازه داشتن
آیا می توانم ... ؟
الهی که ...
باشد که ...
خدا کند که ...
با این امید که ...
امید است که ...
زهرا دولت دوست
پنجمین ماه میلادی
(11 اردیبهشت تا 10 خرداد)
yeganeh
50%
آراز فرشباف
could
ممکن است
عبدالخلیل قوطوری
May-En-می meɪ- = مه، بهار جوانی، قادر بودن، امکان داشتن، توانایی داشتن، میتوان، ایکاش
معانی دیگر: امکان دارد، محتمل است، شدنی است، شایش دارد، شاید، ممکن است، اجازه دارید (دارند و غیره(، دستوری، باشد که، تا این که، خدا کند، امید است که، الهی که، (حقوق) بایستی، باید، الزام آور است، )قدیمی) رجوع شود به: maiden، ماه مه (پنجمین ماه فرنگی - 31 روز است - مخفف: my)، بهار، بهاران، شباب، برنایی، (گیاه شناسی) ولیک انگلیسی (crataegus oxycantha)، اسم خاص مونث، انشاءالله، جشن اول ماه مه، ریعان شباب
May-Turk-می= ممکن بودن، احتمال(کم)، امکان داشتن، شدنی، شاید، و...
بولار می= می شود، امکان دارد، مثل : من گلسم بولار می؟= امکان دارد من هم بیایم؟- گِلرمی؟-آیا احتمال دارد بیاید؟،آیا ممکن است بیاید؟(ممکن بودن امکان داشتن)- گوتریب بیلرینگ می؟ توانایی بلند کردنش را داری؟(توانایی داشتن)- گِلیب بیلرین می؟ آیا اجازۀ آمدن دارم؟(اجازه داشتن) ،می شود من هم بیایم؟(شدنی) - امید می اِلدن برمیان.=امیدم را از دست نمی دهم- گِلمر می کا=میشه که بیاید، ایکاش بیاید، امید است که بیاید، خدا کند بیاید- آیدان می اِدملی= گفته هایم باید عملی شود(الزام آور، باید) – حُکمان می؟=حکم قابل اجراست ؟آیا الزامی است؟(قابل اجرا والزام آور حقوقی)- سِن وأولی الله می - تو و خدایی که بزرگ است – الا هیم خدا اوغلیم می ساقلاسین=الهی که خدا فرزندم را در پناه خود بگیرد- یاشلیغی می= جوانی، شباب ، برنایی
در زبان انگلیسی May، might برای بیان مفهوم امکان انجام کار در آینده نیز بکار می روند(افعل کمکی)
Might نسبت به May امکان ضعیفتری را نشان می دهد-
maɪt - Might-En مایت- مای=توانایی، قدرت، نیرو، توان، زور، انرژی، توش
معانی دیگر: فعل کمکی با معنی تقریبا شبیه به may با این ویژگی ها: بیانگر شک و تردید بیشتر از may، بیانگر اجازه یا درخواست متواضعانه تر یا شرطی تر، بیانگر میزان کمتری مسئولیت یا تعهد، زمان گذشته ی: may، قدرت فوق العاده، نیروی برتر
Might-Turk-مایت، مای = توانایی، قدرت، نیرو، توان، زور،یک لحظۀ مشخص ، یک فرصت اندک و...
در زبان ترکی به صورت پسوند مای یا مایت بکار می رود : زُرلی مای؟= آیا زورمند است؟- قدراتلی مای= آیا قدرتمند است؟با توجه به ظاهر (آی= ماه ، صورت، چهره، چشمی(دیدن)- زُرلی مایت(زُرلی می آیت)= بگو آیا زورمند است ؟ (به نظرت زورمند است؟)-در محاورات روزمرۀ ترکی هم شک وتردید مای(may) کمتر ازمای یا مایت (Might)است مثال: در مهمانی پرسیده می شود- فلانی گِلرمی =آیا فلانی می آید؟ اکثراً جواب می دهند خواهد آمد (گِلر) چون احتمال آمدنش زیاد است(پیش زمینۀ قبلی در آمدن وجود دارد یا اطلاع داده است) – بعد سؤال می شود: فلانی گِلرمای (گِلرمایت) = در اینجا افراد کمتر یا هیچکدام امکان آمدن او را نمی دهند(چون شاید راه دور است ، شاید کدورتی پیش آمده و...برای همین تصور و امکان کمی به آمدنش می رود)- اِدرمای(اِدرمایت)؟= آیا انجام خواهد داد، مسئولیت انجام کاری را می پذیرد(به میزان کمتر از می )- کُپ مای؟= آیا زیاد است؟- کأن مای؟=آیا خیلی ( فراوان )است؟- زُرمای؟=آیا بزور است، - در فارسی به صورت پیشوند می بکار رفته است مثل :آیا می تواند؟= (احتمالاً ، شاید، ممکن است، حتماً و...) می تواند(توانایی، زور، قدرت، نیروی،... انجام آنرا دارد یا ندارد و...)-
ارتباط زبا ن فارسی و انگلیسی با ترکی – poladabady@blogfa.com
رومینا ملازاده
1 شاید
2 نیمه ی دوم خرداد ماه با نیمه ی اول تیر ماه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی may
کلمه : may
املای فارسی : می
اشتباه تایپی : ئشغ
عکس may : در گوگل

آیا معنی May مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )