برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1308 100 1

Md | Mendelevium | Mendelevium

معنی Md | Mendelevium | Mendelevium در دیکشنری تخصصی

Md | Mendelevium | Mendelevium
[زمین شناسی] مندلویم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Mendelevium - شماره اتمی :101 - وزن اتمی :(258) - آرایش الکترونی :2-8-18-31-28-8-2 - نوع عنصر :خانواده اکتینیدها - دوره جدول تناوبی :7

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Md | Mendelevium | Mendelevium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )