برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mediocristan

Mediocristan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
میانستان

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mediocristan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )