برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1269 100 1

Mentally deficient

معنی کلمه Mentally deficient به انگلیسی

mentally deficient
• mentally retarded, having decreased mental capacity

Mentally deficient را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
عقب مانده ذهنی
عقب افتاده ذهنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mentally deficient مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )