انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1073 100 1

Mindfulness

تلفظ Mindfulness
تلفظ Mindfulness به آمریکایی تلفظ Mindfulness به انگلیسی

توجه، با خبری، آگاهی

واژه Mindfulness در جمله های نمونه

1. Mindfulness is defined as moment-to-moment, non-judgmental awareness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Mindfulness به عنوان آگاهی non لحظه‌ای تعریف می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ذهنیت به عنوان لحظه لحظه به لحظه، آگاهی غیر قضائی تعریف شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Mindfulness is at the root of Buddhism, Taoism, and many Native - American traditions, not to mention yoga.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Mindfulness در ریشه مذهب بودا، Taoism و بسیاری از سنت‌های بومی - آمریکایی قرار دارد و از یوگا یاد نمی‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ذهنیت در ریشه بودایی، تائوئیسم و ​​بسیاری از سنت های بومی و آمریکایی، بدون اشاره یوگا است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. In the process of ordinary perception, the Mindfulness step is so fleeting as to be unobservable .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در فرآیند ادراک معمولی، گام Mindfulness به حدی گذرا است که غیرقابل‌مشاهده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در فرایند ادراک عادی، گام ذهنیت خیلی کوتاه است که غیر قابل مشاهده باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Meanwhile, Mindfulness Buddha Presence a reminder that each of us carries the Buddha nature within ourselves.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در عین حال، بودا حضور بودا را یادآور می‌کند که هر یک از ما طبیعت بودا را در درون خود حمل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در همین حال، حضور ذهنیت بودا یادآوری می کند که هر یک از ما طبیعت بودا را در درون خود حمل می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. By continuing to employ the full might of mindfulness and wisdom, avijj? is finally extinguished within the citta.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با ادامه دادن به استفاده از هوشیاری و خردمندی کامل، avijj ها؟ در نهایت در داخل citta خاموش می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با ادامه دادن به توانایی کامل ذهنیت و حکمت، avijj؟ در نهایت در داخل نقل قول خالی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers---Thich Nhat Hanh, Vietnamese Zen Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هنگامی که mindfulness پذیرای کسانی است که دوستشان داریم، مانند گل شکوفه خواهند داد - - Thich Nhat Hanh، راهب بودایی ذن، معلم، نویسنده، شاعر و فعال صلح
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمانی که ذهنیتی را در بر می گیرد کسانی که ما را دوست دارند، آنها مانند گل ها گل می گیرند --- Thich Nhat Hanh، راهب، ویتنامی، زین، معلم، نویسنده، شاعر و فعال صلح
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The Buddha tasted Awakening by developing conviction, persistence, mindfulness, concentration and discernment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بودا با توسعه اعتقاد، پافشاری، تمرکز، تمرکز و تشخیص، مزه بیداری را چشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بودا بیداری را با توسعه اعتقاد، استقامت، ذهن آگاهانه، تمرکز و آگاهی انجام داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Under the bright light of Mindfulness and Wisdom, all defilements and illusions dissolve at once.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر نور روشن of و عقل، همه defilements و اوهام فورا حل می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زیر نور روشن ذهن و عقل، همه ناپاکی ها و توهم ها یک بار حل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Practice mindfulness in your daily life . A mind free of wandering thoughts develops inner strength.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمرکز حواس را در زندگی روزمره خود تمرین کنید ذهن عاری از افکار سرگردان قدرت درونی را توسعه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تمرکز ذهنیت در زندگی روزانه خود را ذهن بدون افکار سرگردان نیروی درونی را توسعه می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Bring mindfulness to each activity throughout your day.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به هر فعالیت در طول روز خود توجه داشته باشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توجه به هر فعالیت در طول روز خود را جلب کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. You can find mindfulness bells everywhere: your child's voice, your co-workers appearing before you, a regular event on your computer, the noise of traffic.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما می‌توانید صدای mindfulness را در همه جا پیدا کنید: صدای کودکتان، همکاران تان که در مقابل شما ظاهر می‌شوند، یک رویداد منظم روی کامپیوتر شما، صدای ترافیک
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما می توانید زنگ های ذهنیتی را در همه جا پیدا کنید: صدای فرزندتان، همکارانی که قبل از شما ظاهر می شوند، یک رویداد معمول در رایانه شما، سر و صدای ترافیک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. They come from Mindfulness - Based Cognitive Therapy ( MBCT ) and from traditional Buddhist mindfulness practice and meditation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها برگرفته از درمان شناختی Mindfulness (MBCT)و از روش سنتی mindfulness Buddhist و مدیتیشن هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها از روش شناختی مبتنی بر ذهنیت (MBCT) و تمرین ذهنی سنتی بودایی و مراقبه می آیند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. New research suggests that mindfulness meditation can help relieve pain and improve memory by regulating a brain wave known as the alpha rhythm, which "turns down the volume" on distractions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحقیقات جدید حاکی از آن است که تمرکز بر روی تفکر تمرکز می‌تواند به تسکین درد و بهبود حافظه با تنظیم موج مغزی شناخته‌شده به عنوان ریتم آلفا کمک کند، که \"حجم\" را به حواس‌پرتی تبدیل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تحقیقات جدید نشان می دهد که مراقبه ذهن آگاه می تواند به کاهش درد و بهبود حافظه کمک کند و موجب تنظیم موج مغزی شناخته شده به عنوان ریتم آلفا، که 'حجم را کاهش می دهد' در حواس پرتی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The houses are beautiful also, because they have been built in mindfulness, in concentration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خانه‌ها هم زیبا هستند، زیرا آن‌ها در تمرکز حواس و تمرکز ساخته شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانه ها نیز زیبا هستند، زیرا آنها در ذهن و تمرکز ساخته شده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Thus these three right view right effort, & right mindfulness -- run & around right speech.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین این سه حالت خوب، تلاش درست، & راست - - & را حول یک سخنرانی درست انجام می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به این ترتیب، این سه دیدگاه درست، تلاش درست، * ذهنیت درست - اجرا * در اطراف گفتار درست است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Mindfulness به انگلیسی

mindfulness
• carefulness, attentiveness

Mindfulness را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

ابوالقاسم نورى ٠٠:١٥ - ١٣٩٥/١٢/١٩
ذهن آگاهى
|

محمد عبدالعلی‌پور ١٧:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠
مراقبت
|

مهدی حسن زاده ١٥:١٩ - ١٣٩٧/٠١/١٢
حضور ذهن
|

مهناز پاکزاد ١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٩
مراقبه
|

حسام مهدوی ٢١:٤٩ - ١٣٩٧/١١/١٤
It means living in the moment and forgetting about the past and future.
|

عادل ولی محمدی ١٩:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٢٤
التفاط
|

سعيد علوي ٠٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠١/١٥
هوشياري
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عدالت مجاوری > outlook
مهرداد عزیزی > Worrisome
عدالت مجاوری > bleak
سعیده کریمی > FEMA
Zeinab > یخ زدم
لاله > افشانه اتش نشانی
کیان پور > کشانی
کسری منتظری > پادشاه

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی mindfulness
کلمه : Mindfulness
املای فارسی : مایندفولنس
اشتباه تایپی : ئهدیبعمدثسس
عکس Mindfulness : در گوگل


آیا معنی Mindfulness مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )