برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1326 100 1

Mindfulness


توجه، با خبری، آگاهی

واژه Mindfulness در جمله های نمونه

1. Mindfulness is defined as moment-to-moment, non-judgmental awareness.
[ترجمه ترگمان]Mindfulness به عنوان آگاهی non لحظه‌ای تعریف می‌شود
[ترجمه گوگل]ذهنیت به عنوان لحظه لحظه به لحظه، آگاهی غیر قضائی تعریف شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mindfulness is at the root of Buddhism, Taoism, and many Native - American traditions, not to mention yoga.
[ترجمه ترگمان]Mindfulness در ریشه مذهب بودا، Taoism و بسیاری از سنت‌های بومی - آمریکایی قرار دارد و از یوگا یاد نمی‌کند
[ترجمه گوگل]ذهنیت در ریشه بودایی، تائوئیسم و ​​بسیاری از سنت های بومی و آمریکایی، بدون اشاره یوگا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the process of ordinary perception, the Mindfulness step is so fleeting as to be unobservable .
[ترجمه ترگمان]در فرآیند ادراک معمولی، گام Mindfulness به حدی گذرا است که غیرقابل‌مشاهده است
[ترجمه گوگل]در فرایند ادراک عادی، گام ذهنیت خیلی کوتاه است که غیر قابل مشاهده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Meanwhile, Mindfulness Buddha Presence a reminder that each of us carries the Buddha nature within ourselves. ...

معنی کلمه Mindfulness به انگلیسی

mindfulness
• carefulness, attentiveness

Mindfulness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوالقاسم نورى
ذهن آگاهى
مهدی حسن زاده
حضور ذهن
مهناز پاکزاد
مراقبه
حسام مهدوی
It means living in the moment and forgetting about the past and future.
عادل ولی محمدی
التفاط
سعيد علوي
هوشياري
ebi
ذهن آگاهی
سعید ترابی
آگاهی از وضعیت هم اکنون خود از نظر فکری، جسمی
علی سلیقه عراقی
پایش ذهن
پاییدن در فارسی : مراقبت کردن
مراقبه : مراقبت کردن
ویا ذهن پایی .
ذهن با ساز و کار فرا آگاهی به فرآیند ، آمد و رفت فکر و هیجان های ناشی از آن نگاه می کند. این ویژگی ذهن منجر به آرامش عمیق ذهنی می گردد.
علی کارخانه
خود آگاهی.

کلمات آگاهی و هوشیاری معادل های خوبی هستند،ولی چون آگاهی نسبت به خود مهم ترین بخش هوشیاری یا mindfulness است، خودآگاهی میتواند جایزگزین مناسب و کاربردی تری برای mindfulness باشد.
علی کارخانه
خود آگاهی
سجاد صالحی
ذهن آگاهی، از رویکرد های موج سوم در روان شناسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mindfulness
کلمه : mindfulness
املای فارسی : مایندفولنس
اشتباه تایپی : ئهدیبعمدثسس
عکس mindfulness : در گوگل

آیا معنی Mindfulness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )