برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

MisCommunication

MisCommunication را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sahar
سوء تفاهم
رضا محمدنیا
انتقال پیام/ مفهوم/مفاهیم اشتباه
برقراری نادرست ارتباط
رضا محمدنیا
درک اشتباه مفهوم/مفاهیم/پیام
هادی سلیمی
بدفهمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی MisCommunication مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )