برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1187 100 1

Miscast

/ˌmɪˈskæst/ /ˌmɪsˈkɑːst/

معنی: بناحق انداختن، حساب غلط کردن، بد بازی کردن، برای نقش خود مناسب نبودن
معانی دیگر: هنرپیشگان ناجوری را برای نمایش برگزیدن، هنرپیشه را در نقشی که به او نمی خورد به صحنه آوردن، به کار نامناسبی گماشتن، درنمایش بد بازی کردن

واژه Miscast در جمله های نمونه

1. The young actor was badly miscast as Lear / in the role of Lear.
[ترجمه ترگمان]این هنرپیشه جوان نقش لیر در نقش لیر در نقش لیر ایفا کرد
[ترجمه گوگل]بازیگر جوان به شدت به عنوان لیر / در نقش لیر اشتباه گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Tom Hanks was miscast as an arrogant city high-flier.
[ترجمه ترگمان]تام هنکس ویل را به عنوان یک مسافر متکبر در شهر منصوب کرده‌است
[ترجمه گوگل]تام هنکس، به عنوان یک شهر متکبر، پرتاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was hopelessly miscast as the romantic hero.
[ترجمه ترگمان]اون ناامیدانه به نقش قهرمان رمانتیک بازی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او ناامیدانه به عنوان قهرمان عاشقانه اشتباه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. O'Donnell is hopelessly miscast, while Campbell appears to have forgotten how to generate anything approaching the energy or excitement of GoldenEye.
[ترجمه ترگمان]\"اودانل\" در نهایت ناامید کننده‌ای است، در حالی که به نظر می‌رسد که کمپبل فراموش کرده‌است چگونه هر چیزی را که به انرژی یا هیجان ...

مترادف Miscast

بناحق انداختن (فعل)
miscast
حساب غلط کردن (فعل)
miscast , misreckon
بد بازی کردن (فعل)
miscast
برای نقش خود مناسب نبودن (فعل)
miscast

معنی Miscast در دیکشنری تخصصی

miscast
[ریاضیات] اشتباه محاسبه کردن

معنی کلمه Miscast به انگلیسی

miscast
• assign the wrong or improper part (in theater, etc.); make a mistake in addition (mathematics)
• if someone who is acting in a play is miscast, the role that they have is not suitable for them.

Miscast را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مری صنم
برای بازیگران: انتخاب نقشی که مناسب شخص نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی miscast
کلمه : miscast
املای فارسی : میسکست
اشتباه تایپی : ئهسزشسف
عکس miscast : در گوگل

آیا معنی Miscast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )