برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

Mix

/ˈmɪks/ /mɪks/

معنی: مخلوط، امیزه، اختلاط، سرشتن، بهم زدن، درهم کردن، اشوردن، قاتی کردن، امیختن، مخلوط کردن
معانی دیگر: درآمیختن، آمیختن، مخلوط کردن یا شدن، آمیزاندن، شیدانیدن، آشوردن، ترکیب کردن، آمیزه کردن، آمیغ، معجون، آشفتگی، درهم و برهمی، بلبشو، هر نوشابه ای مانند سودا که با نوشابه ی الکلی آمیخته می شود، (عامیانه) آمیزه ی چیزهای ناجور، آش شله قلمکار، چیز قاتی پاتی، رجوع شود به: hybridize، (روی نوار ضبط و غیره نمایش یا اصوات را) به طور الکترونیکی آمیختن، هم گذاری کردن، هم گذاشت، عمل آمیختن، آمیزش، حشر، آمیختگی

واژه Mix در جمله های نمونه

1. mix blue and yellow paint to make green
برای ساختن رنگ سبز،رنگ آبی را با زرد بیامیز.

2. mix flour and water and make dough
آرد را با آب بیامیزید و خمیر درست کنید.

3. mix green with yellow
سبز را با زرد بیامیز

4. mix in the flour
آرد را با آن قاطی کن

5. mix the sugar and butter to a smooth paste
شکر و کره را بزن و تبدیل به خمیر یکدست بکن.

6. mix them good
خوب آنها را مخلوط کن

7. mix up
1- (خوب) درآمیختن،(حسابی) قاتی کردن 2- درهم و برهم کردن،آشفته کردن،قاتی پاتی کردن یا شدن،نامنظم کردن 3- (با: with)یکی را با دیگری اشتباه کردن

8. cement mix
سمنت آمیخته (و آماده‌ی مصرف)

9. people mix us up and call us by each other's names
مردم ما (دوتا) را با هم اشتباه می‌گیرند و هر یک را به نام دیگری صدا می‌زنند.

10. to mix a cocktail
کوکتل درست کردن

11. to mix boys and girls in school
پسران و دختران را در مدرسه مختلط کردن

12. to mix sugar, flour, and eggs
شکر و آرد و تخم مرغ را مخلوط کردن

13. to mix with other people ...

مترادف Mix

مخلوط (اسم)
mix , blend , admixture , mixture , hash , melange , composite , compost , hybrid , hodgepodge , mishmash , olio , macedoine
امیزه (اسم)
mix , blend , mixture , melange
اختلاط (اسم)
integration , synthesis , mix , brew , mixture , melange , intermixture , medley , conglomerate , welter , commixture , macedoine
سرشتن (فعل)
mix , knead , form , shape , create , mold
بهم زدن (فعل)
rough , overthrow , nullify , stir , mix , shake , disturb , poach , knock up , liquidate , poke , disorganize , disestablish , rouse
درهم کردن (فعل)
mix
اشوردن (فعل)
mix
قاتی کردن (فعل)
mix
امیختن (فعل)
incorporate , amalgamate , admix , mingle , mix , brew , knead , compound , synthesize , meddle , fuse , fuze , inosculate , interlard
مخلوط کردن (فعل)
combine , temper , admix , mingle , mix , knead , shuffle , blend , jumble , compound , hash , merge , commix , immingle , fuse , fuze , stir together , syncretize

معنی عبارات مرتبط با Mix به فارسی

تهیه بتن در خود کارگاه
1- (خوب) درآمیختن، (حسابی) قاتی کردن 2- درهم و برهم کردن، آشفته کردن، قاتی پاتی کردن یا شدن، نامنظم کردن 3- (با: with)یکی را با دیگری اشتباه کردن، آشفتگی، درهم گوریدگی، ژولیدگی، درهم و برهمی، بلبشویی، اشتباه
آرد و سایر محتویات کیک که از پیش تهیه و در بسته به فروش می رسد
آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند، چیزهای نامتجانس را نمی توان تلفیق کرد
(آماده برای آمیختن با آب و به کار بردن) آماده

معنی Mix در دیکشنری تخصصی

mix
[علوم دامی] آمیختن
[سینما] مخلوط - اختلاط - آمیخته
[عمران و معماری] مخلوط - بهم زدن - مخلوط کردن - درهم کردن
[کامپیوتر] ترکیب ، مخلوط ، آمیزه ، آمیختن .
[دندانپزشکی] مخلوط کردن، مخلوط شدن
[برق و الکترونیک] مخلوط کردن
[مهندسی گاز] مخلوط کردن ، آمیختن
[ریاضیات] مخلوط کردن، آمیختن
[سینما] مخلوط کردن - ترکیب - ترکیب نوارهای صدا به روی یک باند - درهم آمیختن - قاطی کردن صداهای مختلف یک فیلم درهم - آمیختن
[زمین شناسی] محلول جامد بنگرید به : Solid solution
[عمران و معماری] طرح مخلوط - طرح اختلاط
[سینما] تداخل
[سینما] نوار میکس
[زمین شناسی] آسفالت سرد از اختلاط سنگدانه ها با قیرهای محلول، قیرآبه ها و یا قطران در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم می شود. سنگدانه ها در زمان اختلاط با قیرآبه می تواند مرطوب باشد ولی برای قیرهای محلول، رطوبت مصالح باید در دمای محیط و یا تحت اثر حرارت خشک شود. مخلوطهای آسفالت سرد که با قیرهای محلول غلیظ مانند 3000 -MCو یا 3000 -SC تهیه می شود عملاً مانند آسفالت گرم باید در حرارت 95 درجه سانتیگراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و متراکم شود.
[عمران و معماری] مخلوط چسبنده
[عمران و معم ...

معنی کلمه Mix به انگلیسی

mix
• mixture, blend; act of mixing; aggregate; mergence; pre-blended ingredients to which usually only a liquid must be added to acquire the desired result (bread, cake, etc.)
• blend substances together; combine elements or activities that are not usually combinable; intermingle; dilute; merge; be blended; associate, socialize; producing music by combining separate tracks of recorded music (music)
• if you mix two substances, you stir or shake them together.
• if you mix something, you make it by stirring or shaking substances together.
• a mix is a powder containing all the substances that you need in order to make something, to which you add liquid.
• a mix is also two or more things combined together.
• if you mix with other people, you meet them and talk to them at a social event.
• see also mixed.
• if you mix up two things or people, you confuse them, so that you think that one of them is the other one.
• if you mix up a number of things, you put them all together in a random way so that they are not in any particular order.
• if you mix up a solution or a mixture, you make it by combining different things together.
• see also mixed up, mix-up.
• if one thing is mixed up with another, the two things are combined so that they can no longer be identified separately.
mix business with pleasure
• combine business activities with enjoyable activities
mix up
• confusion, mess; confuse, mess up; combine, mix together
• a mix-up is a mistake in something that was planned; an informal word.
mix well
• be sociable, integrate well with others
cake mix
• cake mix is a powder that you can buy which contains all the dry ingredients you need to make a cake.

Mix را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
قاتی کردن
ebi
کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
Mohaddese💝
Combination
دزیره
مخلوط کردن . آمیختن چند ماده به هم .بهبود خواص های بعضی چییییییز ها
Morteza
(سینما) مونتاژ کردن
محدثه
ترکیب
ثنا
مخلوط کردن
لیلی موسوی
جورواجور،قاطی پاتی
یوسف صابری
تَخلیط هم به معنای مخلوط کردن است
معصومه.
شربت.(ترکیب چند ماده )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mix
کلمه : mix
املای فارسی : میکس
اشتباه تایپی : ئهط
عکس mix : در گوگل

آیا معنی Mix مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )