برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Model for Competency Mapping

Model for Competency Mapping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
مدل ترسیم شایستگی، مدل سازی شایستگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Model for Competency Mapping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )