برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

More or less


کم و بیش، کم یا بیش، کمابیش

واژه More or less در جمله های نمونه

1. The project was more or less a success.
[ترجمه ترگمان]این پروژه بیش از پیش موفقیت‌آمیز بود
[ترجمه گوگل]پروژه بیشتر یا کمتر موفق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Japanese market used to be more or less impenetrable.
[ترجمه ترگمان]بازار ژاپن بیش از پیش غیرقابل‌نفوذ بود
[ترجمه گوگل]بازار ژاپن بیشتر یا کمتر غیر قابل نفوذ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They managed to keep the party more or less secret from Christine.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها توانستند این حزب را بیشتر یا کم‌تر از کریستین مخفی نگه دارند
[ترجمه گوگل]آنها توانستند حزب را بیشتر یا کمتر از کریستین مخفی نگه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The population remained more or less static.
[ترجمه Negar Jedikar] جمعیت کم و بیش ثابت (ایستا)بود .|
...

معنی کلمه More or less به انگلیسی

more or less
• to a lesser or greater degree

More or less را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابراهیم نژاد
تقریبا
f
Almost
Yousef
تاحدامکان
علی محمودزاده
کم و بیش، تا حدودی، تا اندازه‌ای
مرجان نقوی
Almost and approximately
مبین
کمابیش
به معنا almost
S.A ^^
کم و بیش،تا حدودی،تقریباً
مترادف:Slightly;almost
جلال نجاریزدی
SYN
almost or approximately
تقریبا
ساقی
Almost
Mooni
Almost or approximately تقریبا
jahanaks.blog.ir
کم و بیش
ستاره عالمی
در حدود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی more or less
کلمه : more or less
املای فارسی : مر آور لس
اشتباه تایپی : ئخقث خق مثسس
عکس more or less : در گوگل

آیا معنی More or less مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )