برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1329 100 1

Mormon

/ˈmɔːrmən/ /ˈmɔːmən/

عضو کلیسای مورمون، کلیسای مورمون (نام کامل: mormon church یا the church of jesus christ of latter-day saints)، فرقه مذهی مورمن

واژه Mormon در جمله های نمونه

1. When Larson, a Mormon, started working at Remuda Ranch, she was singled out for her beliefs.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که لارسون، یک مورمون، کار خود را در مزرعه Remuda رنچ آغاز کرد، او به خاطر اعتقادات خود انتخاب شد
[ترجمه گوگل]هنگامی که لارسون، مورمون، کار خود را در رموود رنچ شروع کرد، او به خاطر اعتقاداتش برجسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Mormon Lake area is a natural for winter sports.
[ترجمه ترگمان]منطقه مورمون لیک برای ورزش‌های زمستانی یک طبیعی است
[ترجمه گوگل]منطقه مرموز طبیعی برای ورزش های زمستانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Federal legislation attacking Mormon polygamy served as a ruse for completing the absorption of the Mormon religious state into the Union.
[ترجمه ترگمان]قانون فدرال که به فرقه مورمون ها حمله کرد به عنوان یک نیرنگ برای تکمیل جذب دولت مذهبی مورمون به اتحادیه عمل کرد
[ترجمه گوگل]قوانین فدرال در حمله به پلیگماهایی مورمون به عنوان یک سوء تفاهم برای تکمیل جذب دولت مذهبی مورمون به اتحادیه خدمت می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mormon religious leaders generally became conservative R ...

معنی عبارات مرتبط با Mormon به فارسی

کتاب مورمون ها، کتاب مقدس فرقه ی مورمون

معنی کلمه Mormon به انگلیسی

mormon
• member of the church of jesus christ of latter-day saints, advocate of mormonism
• of or pertaining to the mormons, of the church of jesus christ of latter-day saints, pertaining to mormonism
• a mormon is a person who belongs to the religious group called the church of jesus christ of latter-day saints.

Mormon را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پویا محمودی
دوره‌گرد

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mormon
کلمه : mormon
املای فارسی : مورمون
اشتباه تایپی : ئخقئخد
عکس mormon : در گوگل

آیا معنی Mormon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )