برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Motivating

Motivating را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aida
It's motivating win in competition
سما
ًتحریک کردن
انگیزه دادن
هول دادن کسی برای انگیزه کار
نرگس برزگر
برانگیزاننده
nima
تشویق کردن
نرگس
محرک
مهدی صباغ
Adjective :
انگیزه دهنده
تحریک کننده
قوت قلب دهنده
ترغیب کننده
محمدحسین
تحریک آمیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Motivating مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )