برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mycelia

Mycelia را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
همان میسلیوم mycelium هست.
بخش گیاهی قارچ ها (و یا در مواردی، باکتری ها) را گویند که شامل توده ای از زواید رشته ای یا نخی شکل می باشد!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Mycelia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )