برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1320 100 1

macaw

/məˈkɒ/ /məˈkɔː/

معنی: طوطی دم بلند امریکای جنوبی
معانی دیگر: (جانورشناسی) مکو (انواع طوطی های جنس ara که رنگارنگ و دم دراز و بومی امریکای مرکزی و جنوبی هستند)

بررسی کلمه macaw

اسم ( noun )
• : تعریف: any of a number of brightly colored, tropical American parrots with long, slightly curved tails.

واژه macaw در جمله های نمونه

1. A macaw screeched at him from its perch.
[ترجمه ترگمان]یکی از آن‌ها از جایگاهش بیرون آمد و با صدای جیغ مانندی گفت:
[ترجمه گوگل]یک ماکاو از او سرازیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Scarlet Macaw is in imminent danger of extinction.
[ترجمه ترگمان]طوطی قرمز در خطر انقراض قرار دارد
[ترجمه گوگل]Scarlet Macaw در معرض خطر انقراض است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Parrots and macaws grab them with their beaks.
[ترجمه ترگمان]طوطی‌های بزرگ آمریکای جنوبی را با منقار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]طوطی ها و ماکائو ها را با میله های خود می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We count monkeys in the trees and macaws at their clay licks where they congregate in their hundreds.
[ترجمه ترگمان]ما میمون‌ها را در میان درختان و طوطی‌های بزرگ آمریکای جنوبی که در آنجا جمع می‌شوند، خیس می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما میمون ها را در درختان و میوه ها می شماریم تا آنها را در صخره های خود جمع کنیم
[ترجمه شما] ...

مترادف macaw

طوطی دم بلند امریکای جنوبی (اسم)
macaw

معنی کلمه macaw به انگلیسی

macaw
• any of a number of large brightly colored parrots (native to tropical and subtropical america)

macaw را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
گونه ای از طوطی(رنگارنگ و خیلی زیبا)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی macaw
کلمه : macaw
املای فارسی : مکو
اشتباه تایپی : ئشزشص
عکس macaw : در گوگل

آیا معنی macaw مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )