برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1276 100 1

macronutrient


(کشاورزی) درشت خوراک، خوراک کلان، ماده شیمیایی که برای رشد و نمو و تغذیه گیاه لازم است

واژه macronutrient در جمله های نمونه

1. Carbohydrates are a type of macronutrient found in many foods and beverages.
[ترجمه ترگمان]کربوهیدرات نوعی از macronutrient است که در بسیاری از غذاها و نوشیدنی‌ها یافت می‌شود
[ترجمه گوگل]کربوهیدرات نوعی مغذی است که در بسیاری از غذاها و نوشیدنی ها یافت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Changes in the macronutrient composition, particularly fat-to-carbohydrate ratio, of breakfast have differential effects on mood and cognitive function.
[ترجمه ترگمان]تغییرات در ترکیب macronutrient، به خصوص نسبت چربی به کربوهیدرات، تاثیر تفاضلی بر عملکرد و عملکرد شناختی دارند
[ترجمه گوگل]تغییرات ترکیبات مغذی، به خصوص نسبت چربی به کربوهیدرات، صبحانه اثر متفاوتی بر خلق و خوی شناختی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The first type of nutrient is called a "macronutrient", which refers to any nutrient that our body needs in large quantities in order to stay alive.
[ترجمه ترگمان]نوع اول ماده مغذی \"macronutrient\" نامیده می‌شود که به هر ماده مغذی اشاره دارد که بدن ما به مقادیر زیادی نیاز دارد تا زنده بماند
[ترجمه گوگل]اولین نوع مواد مغذی، 'مغذی مغذی' نامیده می شود، که به مواد مغذی اشاره می کند که بدن ما به مقدار زیادی نیاز دارد تا زنده بماند
[ترجمه شما] ...

معنی macronutrient در دیکشنری تخصصی

macronutrient
[خاک شناسی] عنصر پر مصرف

معنی کلمه macronutrient به انگلیسی

macronutrient
• nutritious substance of which plants need a large amount to grow

macronutrient را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MM
درشت مغذّی
محسن❤️رضوي❤️ستاره
مواد مغزي
The emotion that gets With you more and more happy
احساساتی )هيجاني )که با شما بیشتر و بیشتر شادتر می شود
محسن❤️رضوي❤️ستاره
MACRONUTRIENTS مواد مغذي پر مصرف
The emotion that gets With you more and more happy
هيجاني که با شما بیشتر و بیشتر شادتر می شود
سیدعلیرضافرهبد
یکی از سه گروه مغذی هائی که بدن نیاز به مقدار فراوان از آنها دارد شامل چربی ها، قندها و پروتئین ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی macronutrient
کلمه : macronutrient
املای فارسی : مکرنوترینت
اشتباه تایپی : ئشزقخدعفقهثدف
عکس macronutrient : در گوگل

آیا معنی macronutrient مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )