برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

magic

/ˈmædʒɪk/ /ˈmædʒɪk/

معنی: فریب، سحر، جادو، ساحری، سحر امیز، جادویی، سحری، وابسته به سحر و جادو
معانی دیگر: جادوگری، کندایی، افسون، طلسم، هر نیروی سحرانگیز، افسونی، سحرآمیز، عالی، محشر، معرکه، خیلی خوب، مسحور کردن، جادو کردن، سحر کردن، افسون کردن، طلسم کردن، (از ریشه ی فارسی: مغ)، شعبده بازی، تردستی، چشم بندی، (با: away) ناپدید کردن (به طور سحرآسا)

بررسی کلمه magic

اسم ( noun )
(1) تعریف: supernatural control of physical forces or events, as by spells or ritual actions.
مترادف: conjuration, necromancy, sorcery, thaumaturgy, witchcraft
مشابه: black art, black magic, demonology, hoodoo, occultism, Satanism, shamanism, voodoo, wizardry

(2) تعریف: trickery meant to entertain by suggesting such supernatural control; sleight of hand.
مترادف: legerdemain, prestidigitation, sleight of hand
مشابه: hocus-pocus, trickery

(3) تعریف: the words, actions, or spells used by someone practicing such control or trickery.
مترادف: abracadabra, charm, conjuration, enchantment, hocus-pocus, incantation, invocation, rune, spell
مشابه: hex, mumbo jumbo

(4) تعریف: an overpowering, exceptional, or mysterious quality or influence.
مترادف: alchemy, charisma, enchantment, magnetism, spell, witchcraft
مشابه: allure, charm, hocus-pocus, mesmerism, talisman

- the magic of her singing
[ترجمه ترگمان] جادوی آواز او،
[ترجمه گوگل] جادوی آواز خویش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, concerning, or used in the practice of magic.
• مشابه: ...

واژه magic در جمله های نمونه

1. magic bullet
(دارو یا وسیله‌ی درمان) داروی جدید و بسیار موثر

2. magic carpet
قالیچه‌ی حضرت سلیمان،قالیچه‌ی پرنده

3. magic eye
چشم الکترونیکی

4. magic touch
(دست یا لمس کردن) افسون آمیز

5. a magic bullet against cancer
داروی قاطع بر علیه سرطان

6. a magic charm to ward off evil eyes
طلسمی برای خنثی کردن چشم بد

7. a magic eye opens and closes the door
یک چشم الکتریکی در را باز و بسته می‌کند.

8. alladdin's magic lamp
چراغ جادوی علاالدین

9. the magic of computer technology
اعجاز فن‌آوری رایانه

10. the magic of love
افسون عشق

11. white magic
سحر و جادوی بی‌زیان

12. black magic
جادوی سیاه (همراه با احضار شیاطین)

13. there was magic in her eyes
چشمان او سحرآمیز بود.

14. to practice magic
جادوگری،جادو کردن

15. pa ...

مترادف magic

فریب (اسم)
bewitchment , conjuration , cheat , humbuggery , wile , allurement , lure , enticement , deception , deceit , fraud , delusion , temptation , seducement , magic , sorcery , bluff , bamboozle , bilk , bob , humbug , brogue , cantrip , imposture , swindle , defraudation , diabolism , hocus-pocus , goety , hoodoo , inveiglement
سحر (اسم)
bewitchment , conjuration , dawn , charm , aurora , daydawn , dayspring , magic , witchcraft , enchantment , sorcery , black art , witchery , black magic , incantation , brightening , thaumaturgy , theurgy , wizardry
جادو (اسم)
conjuration , weird , talisman , spell , magic , enchantment , glamor , witchery , black magic , incantation , wizard , thaumaturgy , theurgy
ساحری (اسم)
magic , sorcery
سحر امیز (صفت)
hermetic , magic , magical , sorcerous
جادویی (صفت)
magic , magical , theurgic
سحری (صفت)
magic , magical , matutinal
وابسته به سحر و جادو (صفت)
magic , magical

معنی عبارات مرتبط با magic به فارسی

جادوگری، ساحری
(دارو یا وسیله ی درمان) داروی جدید و بسیار موثر
قالیچه ی حضرت سلیمان، قالیچه ی پرنده
چشم الکترونیکی
(سابقا - دستگاه نشان دادن اسلاید) فانوس جادو، چراه عکس، فانوس شعبده
(نام بازرگانی) قلم ماژیک
آیینه دور نما، آینه غیب نما، آینه شعبده
چار گوشی که خانه های شطرنجی دارد
(دست یا لمس کردن) افسون آمیز
چنانچه گویی
جادو، سحر

معنی کلمه magic به انگلیسی

magic
• sorcery, witchcraft, ability to supernaturally control natural forces or events by means of spells and incantations; conjuring, sleight of hand, creation of illusions as a form of entertainment; enchantment, charm, mystical influence
• of or pertaining to magic; used in magic; created by means of magic; enchanting, charming
• produce by magic; remove by magic; control by magic
• in fairy stories, magic is a special power that can make apparently impossible things happen. for example, it can control events in nature or make people disappear.
• magic is also the art of performing tricks to entertain people, for example by seeming to make things appear and disappear.
• the magic of something is a special quality that makes it seem wonderful and exciting. uncount noun here but can also be used as an adjective. e.g. ...a truly magic moment.
magic carpet
• rug that has the magical ability to fly
• in stories, a magic carpet is a special carpet that can carry people through the air.
magic eye
• electric eye, electrical appliance that is sensitive to changes in light
magic johnson
• earvin "magic" johnson (born 1959), american professional basketball player
magic lantern
• projector
• a magic lantern is an old-fashioned kind of projector which uses large pieces of glass as slides to project a picture on to a screen.
magic moment
• moment in which something special occurs
magic number
• atomic number, number of protons and neutrons in an atom
magic power
• supernatural capabilities, powers that are beyond the norm
magic remedy
...

magic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
اعجاز
معجزه
خِرق عادت
کاری خارقِ عادت، که دیگران از انجام آن عاجز باشند.
فرهید
جادو کردن_جادوگر_معجزه_کاری که افراد معمولی نمیتوانند انجام دهند._شگفتی های خدا
baɖ ɠɩɾɭ
سحر و جادو
پریا
سحر و جادو _ رویایی _ جادویی _
فالا
داشاخ
مهشاد
اعجاب انگیز
محمدرضا
عجیب و غریب
حمید
هیجان انگیز
امیر محمد
سحر جادو کاری که دیگران نمیتوانند بکنن و کار شگفت آوریه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی magic
کلمه : magic
املای فارسی : مجیک
اشتباه تایپی : ئشلهز
عکس magic : در گوگل

آیا معنی magic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )