برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

magical

/ˈmædʒɪkl̩/ /ˈmædʒɪkl̩/

معنی: سحر امیز، جادویی، سحری، وابسته به سحر و جادو
معانی دیگر: افسونی، سحرآمیز، رجوع شود به: magic

بررسی کلمه magical

صفت ( adjective )
مشتقات: magically (adv.)
(1) تعریف: mysterious and charming.

- a magical smile
[ترجمه ترگمان] یک لبخند جادویی،
[ترجمه گوگل] یک لبخند جادویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: magic.

واژه magical در جمله های نمونه

1. the magical transformation of eggs into a delicious omelet
تبدیل افسون‌آمیز تخم مرغ به املت خوشمزه

2. with the unruly and magical steed of wine, i have gone to the limitless universe of thought
من با سمند سرکش و جادویی شراب تا بی‌کران عالم پندار رفته‌ام.

3. Words have a magical power. They can bring either the greatest happiness or deepestdespair; can transferknowledge from teacher to students words enable the orator to sway his audience and dictate its decisions . Words are capable of arousingthe strongest emotions and prompting all man's actions, Do not ridicule the use of words in psychotherapy.
[ترجمه ترگمان]کلمات قدرت جادویی دارند آن‌ها می‌توانند بزرگ‌ترین سعادت یا deepestdespair را به همراه داشته باشند؛ می‌تواند از معلم به دانش آموزان اجازه دهد که شنوندگان را تحت‌تاثیر قرار دهد و تصمیمات خود را دیکته کند کلمات توانایی قوی‌ترین احساسات را دارند و تمام اعمال انسان را بر می‌انگیزند، به استفاده از کلمات در روان‌درمانی عادت نکنید
[ترجمه گوگل]واژه ها قدرت جادویی دارند آنها می توانند بزرگترین خوشبختی یا عمیق تر شدن را بدست آورند؛ می تواند انتقال دانش از معلم به دانش آموزان کلمات را قادر می سازد orator به نفوذ مخاطبان خود و دیکته تصمیمات خود را واژه ها قادر به تحریک قوی ترین احساسات هستند و موجب اعمال همه اعمال انسان می شوند، استفاده از واژه ها را در روان درمانی مسخره نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mercury was believed to possess magical properties.
[ترجمه ترگمان]اعتقا ...

مترادف magical

سحر امیز (صفت)
hermetic , magic , magical , sorcerous
جادویی (صفت)
magic , magical , theurgic
سحری (صفت)
magic , magical , matutinal
وابسته به سحر و جادو (صفت)
magic , magical

معنی کلمه magical به انگلیسی

magical
• of or pertaining to magic; created by means of magic; enchanting, charming
• something that is magical uses or can produce magic.
• you can also say that something is magical when it has a special, slightly mysterious quality that makes it seem wonderful and exciting.
magical influence
• influence that seems almost supernatural, abnormally strong influence

magical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
شگفت آور
شگفت انگیزنده
اعجاب انگیز
تعجب آور
حیرت آور
Saren
شگفت اور،تعجب اور
Adjectivebof magic
I'm an English person and i think its verry good to people know english laungug
مسعود
شگفت انگیز و شبیه به جادو
احمد خردجو
اغوا کننده
مهیار
سحر آمیز.

یعنی اینقدر سخته؟
واقعا که!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی magical
کلمه : magical
املای فارسی : مگیکل
اشتباه تایپی : ئشلهزشم
عکس magical : در گوگل

آیا معنی magical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )