برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

mainly

/ˈmeɪnli/ /ˈmeɪnli/

عمدتا، اصلا، علی الخصوص، بیشتر، اساسا، در اصل، بطور عمده

بررسی کلمه mainly

قید ( adverb )
• : تعریف: for the most part; chiefly; principally.
مشابه: chiefly, for the most part, generally, in the main, largely, mostly, overall, practically, primarily, principally

واژه mainly در جمله های نمونه

1. he is mainly interested in money
بیشتر علاقه‌ی او به پول است.

2. he wrote mainly in his own native speech
او بیشتر به زبان بومی خودش می‌نوشت.

3. they teach history mainly to magnify their own country
تاریخ را بیشتر برای این درس می‌دهند که کشور خود را بزرگ کنند.

4. this town subsists mainly on exports
وجود این شهر بستگی زیاد به صادرات دارد.

5. i am writing this dictionary mainly for love
من این فرهنگ را بیشتر از روی عشق می‌نویسم (تا پول).

6. The fabrics were mainly in rich autumn tints, reds and oranges.
[ترجمه ترگمان]پارچه به طور عمده در رنگ‌های سرخ پاییزی، سرخ و نارنجی بود
[ترجمه گوگل]این پارچه ها عمدتا در رنگ های پاییزی غنی، قرمز و پرتقال بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. We import raw materials and energy and export mainly in-dustrial products.
[ترجمه ترگمان]ما مواد خام و انرژی و صادرات عمده را به محصولات dustrial وارد می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما واردات مواد خام و انرژی و صادرات به طور عمده در محصولات صنعتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با mainly به فارسی

بیشتر عبارت است از، اصلا عبارت است از

معنی mainly در دیکشنری تخصصی

[نساجی] اساسا"
[ریاضیات] اصلی، اساسا

معنی کلمه mainly به انگلیسی

mainly
• principally, chiefly
• you use mainly to say that a statement is true in most cases or to a large extent.

mainly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mobin
بیشتر
ستاره آبی
برای اشاره به قسمت اصلی یا علت چیزی، دلیل اصلی چیزی و ...
غالبا در انتهای مکالمات استفاده می شود.
در جملات معمولی در وسط جملات دیده می شود.
خیلی کم در اوایل جملات دیده می شود. مترادف : primarily
حسن امامی
بیشتر
آرش
بیشتر
morteza
فراگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mainly
کلمه : mainly
املای فارسی : مینلی
اشتباه تایپی : ئشهدمغ
عکس mainly : در گوگل

آیا معنی mainly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )