برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1314 100 1

major and minor premise

معنی major and minor premise در دیکشنری تخصصی

major and minor premise
[ریاضیات] صغری و کبرای قیاس، کبری و صغری

major and minor premise را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی major and minor premise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )