برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1327 100 1

major domo


(در کاخها و خانه های اشرافی) سرپیشخدمت، مباشر کل، متصدی امور خانوادگی دراسپانیا و ایتالیا، ناظر، خوان سالار

بررسی کلمه major domo

اسم ( noun )
حالات: major-domos
• : تعریف: the chief steward or butler in a royal household.

معنی کلمه major domo به انگلیسی

major domo
• a major-domo is the chief servant in charge of the other servants in a large house; an old-fashioned word.

major domo را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی major domo
کلمه : major domo
املای فارسی : ماژور دومو
اشتباه تایپی : ئشتخق یخئخ
عکس major domo : در گوگل

آیا معنی major domo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )