برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

major prophets

/ˈmeɪdʒərˈprɑːfəts/ /ˈmeɪdʒəˈprɒfɪts/

(انجیل) کتب عمده ی آینده نگری: کتاب حزقیال، کتاب ارمیا، و کتاب اشعیا، و کتاب اشعیا این پیامبران: حزقیال، اشعیا، ارمیا

معنی کلمه major prophets به انگلیسی

major prophets
• important old testament prophets (isaiah, jeremiah and ezekiel)

major prophets را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی major prophets
کلمه : major prophets
املای فارسی : ماژور پرفتس
اشتباه تایپی : ئشتخق حقخحاثفس
عکس major prophets : در گوگل

آیا معنی major prophets مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )