برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

make an arrangement

make an arrangement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
make an arrangement:
تدارک چیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make an arrangement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )