برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1345 100 1

make friends

/meɪk frɛndz/ /meɪk frɛndz/

دوست شدن با، دوستی کردن با

معنی کلمه make friends به انگلیسی

make friends
• become friendly with, get connected to; make up, make peace
make friends with
• become friendly with -, establish a close relationship with -
be solicitous to make friends
• be desirous of making friends

make friends را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Taheri
پیدا کردن دوست
pani
پیدا کردن دوست
Hossein
دوست شدن:
He has made friends with the kids on the street.
او دوست شده با بچه های توی خیابون
دوست پیدا کردن:
Jack makes friends easily.
جک به راحتی دوست پیدا میکنه.


Salman
Make friends
به معنی:
دوست شدن با
یا
دوستی کردن
یا
دوست پیدا کردن

Make friends with
به معنی:
صمیمی شدن با
یا
ارتباط محکم و قوی یا خوب برقرار کردن با
A.Kh
پیدا کردن رفیق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی make friends
کلمه : make friends
املای فارسی : میک فرندز
اشتباه تایپی : ئشنث بقهثدیس
عکس make friends : در گوگل

آیا معنی make friends مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )