برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

make sense


قابل درک بودن، معنی داشتن، معقول بودن

بررسی کلمه make sense

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to show or be supported by reason and clear thinking.

- This paragraph doesn't make sense to me.
[ترجمه A] این پارگراف برای من بی معنی است.
|
[ترجمه ترگمان] این مقاله برای من بی‌معنی است
[ترجمه گوگل] این پاراگراف برای من معنی ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه make sense در جمله های نمونه

1. They tried to make sense of her mumblings.
[ترجمه ne] انها سعی میکردن بفهمن چی زمزمه میکنه
|
[ترجمه ترگمان]سعی کردن سر و کله‌اش پیدا بشه
[ترجمه گوگل]آنها سعی میکردند او را در آغوش بگیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Can you make sense of this poem?
[ترجمه بی نام] آیا میتوانید این شعر را درک کنید؟
|
[ترجمه ترگمان]آیا می‌توانید این شعر را درک کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید این شعر را حس کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It doesn't make sense to buy that expensive coat when these cheaper ones are just as good.
[ترجمه آقا پسندی] دلیلی نداره کت به این گرونی بخری وقتی این ارزون ترها به همون خوبین ...

معنی کلمه make sense به انگلیسی

make sense
• rational, logical, understandable

make sense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رایف یوسف نژاد
منطقی بودن
محمد خ1
Someone who makes sense is reasonable or shows good judgment
زکریا سعیدی
معنا دادن،
language is the medium in which we make sense of things
Ali M
تائید کردن
علیرضا
Be a patical and logical thing to do
محمد علی کریمی
فهمیدن،درک کردن،یا پی بردن به چیزی که فهم و درک اش مشکل یا پیچیده است
Black swan
منطقی به نظر رسیدن .با عقل جور درامدن.
Babak
با عقل جور در آمدن، قابل درک بودن
سمانه میرزائی
سردرآورن از چیزی
they try to make sense of that problem
آنها سعی کردند از مشکل سر دربیاورند
Naji
Make sense در مورد چیزها: معقولانه بودن وبا عقل جور درامدن
Make sense درموردافراد : درک کردن فهمیدن و سردراوردن از ...
محدثه فرومدی
معنادار بودن، معنا داشتن
محسن نوبخت
حس گیری[معناسازی]
A Gh
محتاط بودن
گلي
معقول به نظر رسيدن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی make sense
کلمه : make sense
املای فارسی : میک سنس
اشتباه تایپی : ئشنث سثدسث
عکس make sense : در گوگل

آیا معنی make sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )