برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
make - your - way

make your way

make your way را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید صفاری مقدم
Make one's way
به سوی ، به سمت (جایی حرکت کردن/رفتن)
(میرم سمت/بسوی...، سرخرو کج میکنم سمت...، میزنم میرم سمت/سوی...)


Right after I knock out these load of works I make my way home
سریع بعد از اینکه دخل اینهمه کارو بیارم(این کارا رو تموم کنم) میزنم میرم خونه
بلافاصله بعد از اینکه از شر این کارا راحت بشم میزنم میرم سمت خونه/سر خرو کج میکنم سمت خونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make your way مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )