برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1356 100 1

male fern

/ˈmeɪlˈfɜːrn/ /meɪlfɜːn/

معنی: بسفایج، سرخس نر، کیل دارو
معانی دیگر: (گیاه شناس) سرخس نر (dryopteris filix-mas که بومی نیم کره ی شمالی است)

مترادف male fern

بسفایج (اسم)
fern , male fern , polypody
سرخس نر (اسم)
male fern
کیل دارو (اسم)
male fern

male fern را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی male fern
کلمه : male fern
املای فارسی : مال فرن
اشتباه تایپی : ئشمث بثقد
عکس male fern : در گوگل

آیا معنی male fern مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )