برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1229 100 1

male

/ˈmeɪl/ /meɪl/

معنی: جنس نر، نر، مردانه، مذکر، نرینه، نرین، گشن
معانی دیگر: جره، کل، نره، (گیاه شناسی) پرچم دار (staminate هم می گویند)، نرک، مردوار (در برابر: زنانه female)، ویژه ی پسران و مردان، پسر، مذکر (بیشتر می گویند: masculine)، نرگی (در برابر: مادگی)، قرار گیرنده در درون چیز دیگر (مانند دکمه در مادگی)، حیوان نر، گیاه نرک

بررسی کلمه male

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or characteristic of the masculine sex.
مترادف: masculine, virile
مشابه: bull, macho, manful, manly

(2) تعریف: composed of those that are of the masculine sex.
مترادف: masculine
اسم ( noun )
• : تعریف: a person or animal of the masculine sex; one that fathers rather than bears offspring.
مشابه: boy, buck, bull, chap, father, gentleman, guy, lad, man, stud

واژه male در جمله های نمونه

1. male chauvinism
برتر پنداری مردان

2. male lions are bulkier than female ones
نره شیرها از ماده شیرها هیکل‌دارترند.

3. male sex organs
اندام‌های تناسلی مرد یا حیوان نر

4. a male animal
حیوان نر

5. a male choir
گروه آواز مرکب از مردان

6. a male donkey
خر نر،نره خر

7. a male holly
درخت خاس پرچم دار

8. a male homosexual with effeminate mannerisms
مرد همجنس باز با اطوار زنانه

9. a male horse coupling
بست نرگی شیلنگ

10. a male lion and his mate
شیر نر و جفت او

11. a male monkey
میمون نر

12. the male mammal was structured for competition
پستاندار نر برای رقابت ساخته شده بود.

13. the male population of the city
جمعیت مردان در شهر

14. the male sex
جنس مذکر

15. a deep male voice
...

مترادف male

جنس نر (اسم)
johnny , male , tom
نر (اسم)
buck , male , bull , tom
مردانه (صفت)
courageous , manly , male , masculine , virile , mannish , manful
مذکر (صفت)
male , masculine
نرینه (صفت)
male , masculine , manlike
نرین (صفت)
male , masculine
گشن (صفت)
male , masculine

معنی عبارات مرتبط با male به فارسی

(خودمانی - ناخوشایند) مردی که زنان را پست می شمارد، هوادار نابرابری مرد و زن
جرات مردانه
قوش جره
(گیاه شناس) سرخس نر (dryopteris filix-mas که بومی نیم کره ی شمالی است)، سرخس نر، کیل دارو، بسفایج
انجره، گزنه نر
پرستار مرد انه مرد پرستار
گامت های عقیم وبی خاصیت نر

معنی male در دیکشنری تخصصی

male
[بهداشت] نر - مذکر
[عمران و معماری] مخروط نرینه
[کامپیوتر] دوشاخه نر ؛ متصل کنند نر
[برق و الکترونیک] اتصال دهنده نری
[حقوق] با سوء نیت
[نفت] قلاویز نر مانده گیری
[نفت] اتصال نر برای شیلنگ
[عمران و معماری] مخروط نرینه
[زمین شناسی] رزوه خارجی

معنی کلمه male به انگلیسی

male
• capital city of the maldives
• person or animal of the male gender; man
• of or pertaining to the male gender, masculine; made up of men
• mal? is the capital of the maldives and its largest city. population: 56,000 (1990).
• a male is a person or animal that belongs to the sex that cannot give birth to babies or lay eggs. count noun here but can also be used as an adjective. e.g. ...male hamsters.
• something that is male concerns or affects men rather than women.
• mal? is the capital of the maldives and its largest city. population: 56,000 (1990).
• mal? is the capital of the maldives and its largest city. population: 56,000 (1990).
male answer syndrome
• mas, tendency of certain men to answer a question even when they don't know the answer
male chauvinism
• excessive enthusiasm for the male sex
• male chauvinism is the belief which some men have that men are naturally better and more important than women; used showing disapproval.
male chauvinist
• a male chauvinist is a man who believes that men are naturally better and more important than women; used showing disapproval.
male chauvinist pig
• man who thinks of women as inferior and discriminates against them by applying to them stereotyped ideas of female inadequacy
male child
• son, offspring of the male gender, boy child
male choir
• singing group made of only men
male connector
• connection device which has pins which protrude beyond the surface of the connector
male ego
• part of a man that is conscious of his environment; male conceit
...

male را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
آقایان
S
Of boys or men
س.....
برای جمع اقایان یا پسران بکار می رود
Ghazal
آقايان
A.M
Of boys or men
جنس مذکر ،مرد،نر
mobina
A cock is a male chicken
2019
Men or boys are male,women and girls are
Amir Mahdi Amiri
جنس نر برای جمله های نیاز به مذکر به کار می رود
عبدالخلیل قوطوری
meɪl- Male-En-مییل، میل= جنس نر، نر، مردانه، مذکر، نرینه، نرین، گشن
معانی دیگر: جره، کل، نره، (گیاه شناسی) پرچم دار (staminate هم می گویند)، نرک، مردوار (در برابر: زنانه( female، ویژه ی پسران و مردان، پسر، مذکر )بیشتر می گویند: ( masculine، نرگی (در برابر: مادگی(، قرار گیرنده در درون چیز دیگر (مانند دکمه در مادگی(، حیوان نر، گیاه نرک
Male-Turk-میل (میلَ)، مایل= جنس نر، نر، مردانه، مذکر، نرینه، نرین، گشن و...
Male میل(میله)=جنس نر، مذکر، شکل آلت تناسلی مردانه(مثل میل گنبد)
Mile میل یا میلَ(میله)=علامت فلش(نشاندهندۀ سمت وسوی رفتن، عقربۀ درجه یا ساعت یا کیلومتر شمار و...)، گنبد دراز و مستقیم بلند با گنبد مخروطی(مثلثی) مثل میل گنبد کاوس( شبیه آلت تناسلی مردانه یا حیوانات نر) ، قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی، و...(میله) ۲ –سوراخ دراز و مستقیم مثل : چاه یا میل چاه قنات یا چاه کاریز ، رشته باریک زیربساک ( کیسه های گرده ) در گلها، دراصطلاح گیاه شناسی: رشته باریک زیرپرچم درگلها(فیله(-پرچم اندام نر گیاهان در تولید مثل جنسی می‌باشد، که از دو قسمت میله(رشتۀ باریک و بلند ویا برآمده داخل گل) و بساک تشکیل شده‌است
Mile میل یا مایل =تمایل، علاقه، قصد و اراده، آرزو، آهنگ، اشتیاق، التفات، انحراف، تلنگ، توجه، حب، خواست، کام، خواهش، داعیه، رغبت، شهوت، علاقه، عنایت، گرایش، محبت، مشیت، نیت، هوس، هوی، خواست، خواسته، دستیابی، کام، کامک، کشش، گرای
میل طبیعی ؛ در اصطلاح فلسفه ٔ قدیم مبداء حرکت اجسام است به طرف بالا و پایین. هر جسمی و هر عنصری دارای مرکزی خاص است که متمایل به آن می باشد چنانکه آتش طبعاً به طرف بالاو برخی را به طرف پایین کشاند میل طبیعی گویند
میل ارادی ؛ در اصطلاح فلسفه مبداء حرکت موافق با قصد و اراده است
ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی وبلاک poladabady@blogfa.com
Asal
a young male person
Pr.m
Of boys or men
پسر یا مرد
اسرا ودایع خیری
مخصوص مردان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی male
کلمه : male
املای فارسی : مال
اشتباه تایپی : ئشمث
عکس male : در گوگل

آیا معنی male مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )