انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 889 100 1

بررسی کلمه maleficent

صفت ( adjective )
• : تعریف: causing harm or evil.
متضاد: beneficent
مشابه: malign, malignant

- The special security branch of the military was a maleficent force responsible for numerous murders and incidents of torture.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] شاخه ویژه امنیتی ارتش یک نیروی maleficent بود که مسئول قتل‌ها و حوادث متعدد شکنجه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] نیروی ویژه امنیتی ارتش یک نیروی ضعیف بود که مسئول قتل های متعدد و حوادث شکنجه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه maleficent در جمله های نمونه

1. Maleficent bacteria can cause mass toxin, when maleficent bacteria of intestinal ecosystem take absoluteness vantage, can cause grave disease for body organ.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]باکتری‌های maleficent می‌توانند به سم جرم منجر شوند، زمانی که باکتری maleficent از اکو سیستم روده‌ای را در نظر می‌گیرد، می‌تواند موجب بیماری خطرناکی برای اندام بدن شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]باکتری های مؤثر می توانند باعث ایجاد توکسین توده شوند، زمانی که باکتری های مضر اکوسیستم روده می توانند از برتری مطلق برخوردار شوند، می توانند بیماری شدید را برای ارگان بدن ایجاد کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Some TV programs are maleficent to the growth of adolescents.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی از برنامه‌های تلویزیون محدود به رشد نوجوانان هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برخی برنامه های تلویزیونی برای رشد نوجوانان مضر هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Not maleficent, do not worry to be searched by person pork?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نه بدجنس، نگران نباش که توسط یه نفر خوک جستجو کنی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مضر نیست، نگران نباشید که توسط گوشت خوک جستجو شود؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Maleficent:You poor simple fools. Thinking you could defeat me, me, the Mistress of all evil!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ای احمق بیچاره فکر می‌کنم که تو میتونی منو شکست بدی، من، بانوی تمام شیطان!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مؤنث: شما احمقان ساده فقیر هستید فکر می کنم می توانید من را شکست دهید، من، معشوقه از همه شر!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Actually, more person thinks they are in maleficent, they release network of rumor for fear that not random, network of for fear that does not jam.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع، افراد بیشتری فکر می‌کنند که در maleficent هستند، شبکه شایعه را برای ترس منتشر می‌کنند که تصادفی نیستند، شبکه از ترس که مربا ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در واقع، شخص بیشتر فکر می کند که آنها در معرض خطر هستند، آنها شبکه شایعه را به خاطر ترس از اینکه به صورت تصادفی، شبکه ای از ترس که مرهم نیست، آزاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Merryweather: Well, a bonfire won't stop Maleficent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خب، یه آتیش بازی رو متوقف نمی کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Merryweather: خب، آتش سوزی Maleficent را متوقف نخواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Maleficent: And what about the town, the forests, the mountains?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس شهر، جنگل‌ها و کوه‌ها چطور؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دروغ: و در مورد شهر، جنگل ها، کوه ها؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Sense only the "maleficent contacts" and shut them out.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حس فقط \"تماس‌های maleficent\" را حس کنید و آن‌ها را خاموش کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فقط 'مخاطبان مخرب' را حس کنید و آنها را خاموش کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Maleficent doesn't know anything about love or kindness or the joy of helping others.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]maleficent چیزی در مورد عشق و مهربانی یا لذت کمک به دیگران نمی‌داند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسیحی هیچ چیز درباره عشق و مهربانی یا لذت بردن از کمک به دیگران نمی داند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. With maleficent organism quarantined by the national.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با maleficent موجود زنده که در سطح ملی قرنطینه شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با ارگانیک ضعیف که توسط ملیت قرنطینه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Maleficent : Why no, your majesty.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چرا نه، سرورم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسیحیت: چرا نه، عظمت خود را
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The photograph that hopes then the individual does not take me goes maleficent good.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عکسی که امیدوار است در آن زمان فرد به من کمک نکند چندان خوب نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عکاسی که امیدوار است پس فرد فردی را نگیرد، مزاحم شما می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Food fiber may accelerate increase of good bacteria, and withhold maleficent bacteria.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فیبر غذا ممکن است افزایش باکتری‌های خوب را تسریع کند و از باکتری maleficent خودداری کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فیبر غذایی ممکن است افزایش باکتری های خوب را افزایش دهد و باکتری های مضر را کنار بگذارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. A blinding flash of light filled the great hall, and before them stood the evil Maleficent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نور کور کننده‌ای تالار بزرگ را پر کرد و پیش از آن که آن‌ها maleficent شیطانی باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک فلاش درخشان از نور، سالن بزرگ را پر کرد، و قبل از آنها، دروغین شرور ایستادند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف maleficent

شیطان (صفت)
mischievous , arch , naughty , impish , maleficent , puckish , disobedient
شریر (صفت)
heinous , nefarious , bad , evil , vicious , maleficent , wicked , villainous , flagitious , malefic , infernal , iniquitous , immane
زیان اور (صفت)
bad , evil , detrimental , ill , maleficent , pernicious , disadvantageous , deleterious , malefic , tortious , nocuous , malignant
تبه کار (صفت)
maleficent , wicked , flagitious , untoward , iniquitous

معنی کلمه maleficent به انگلیسی

maleficent
• harmful, evil

maleficent را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی maleficent

arora ٢٢:٥٣ - ١٣٩٦/١١/٠٣
پری شرارت و بدی
|

ebitaheri@gmail.com ١٦:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢
بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت
|

پیشنهاد شما درباره معنی maleficentنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

کوشاترین کاربران

پرگفتگوترین واژگان

توضیحات دیگر

معنی maleficent
کلمه : maleficent
املای فارسی : ملفیکنت
اشتباه تایپی : ئشمثبهزثدف
عکس maleficent : در گوگل


آیا معنی maleficent مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )