برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1352 100 1

manor

/ˈmænər/ /ˈmænə/

معنی: ملک اربابی، ملک تیولی، خانه بزرگ
معانی دیگر: کاخ، خانه ی اشرافی، خانه ی ارباب (با کشتزارهای اطراف آن)، (امریکا - پیش از استقلال) ملک بزرگ که به قطعات کوچک تر اجاره داده می شد، (انگلیس - قرون وسطی) تیول، اقطاع، قلمرو لرد، منزل

بررسی کلمه manor

اسم ( noun )
مشتقات: manorial (adj.)
• : تعریف: a landed estate and its main residence; mansion.
مشابه: mansion

واژه manor در جمله های نمونه

1. The builder of the manor house is a direct ancestor of the present owner.
[ترجمه ترگمان]سازنده خانه اربابی یکی از اجداد مستقیم صاحب فعلی است
[ترجمه گوگل]سازنده خانه حیاط پیشه اصلی مالک فعلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They bought a decaying 16th-century manor house and restored it to its original splendour.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک خانه اربابی decaying را می‌خریدند و آن را به شکوه اصلی خود بازگردانده بودند
[ترجمه گوگل]آنها یک مناره فراماسازنده قرن شانزده را خریدند و آن را به شکوه اصلی خود بازگرداندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The medieval lord of the manor was what some today would call a drone.
[ترجمه ترگمان]ارباب قرون‌وسطایی خانه اربابی بود که بعضی از آن‌ها امروز یک هواپیمای بدون سرنشین را صدا می‌کردند
[ترجمه گوگل]پروردگار قرون وسطایی این مانور چیزی بود که امروزه یک هواپیمای بدون سرنشین را فرا می خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was the quintessence of an English manor house.
[ترجمه ترگمان]این نمونه یک خانه اربابی انگلستان بود
...

مترادف manor

ملک اربابی (اسم)
manor
ملک تیولی (اسم)
manor
خانه بزرگ (اسم)
manor

معنی عبارات مرتبط با manor به فارسی

کاخ لرد، کاخ تیول دار، خانه ارباب یا صاحب تیول

معنی کلمه manor به انگلیسی

manor
• estate; mansion and the land around it; main house or mansion on an estate
• a manor is a large private house and land in the country, especially a house that was built in the middle ages.
manor house
• a manor house is the main house that is or was on a medieval manor.

manor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
ملکی که به هتل تبدیل شده!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی manor
کلمه : manor
املای فارسی : مبر
اشتباه تایپی : ئشدخق
عکس manor : در گوگل

آیا معنی manor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )