برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1276 100 1

masculinity

/ˌmæskjəˈlɪnəti/ /ˌmæskjʊˈlɪnɪti/

معنی: مردی، تذکیر، حالت مردی

بررسی کلمه masculinity

اسم ( noun )
(1) تعریف: the quality or condition of being a man or boy.

(2) تعریف: the characteristics associated with being a male.

واژه masculinity در جمله های نمونه

1. I don't think his masculinity is in question.
[ترجمه ترگمان]فکر نمی‌کنم مردانگی او در این مورد سوال کرده باشد
[ترجمه گوگل]من فکر نمی کنم که او مردانگی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Children's ideas of masculinity tend to come from their fathers.
[ترجمه ترگمان]ایده‌های مردانگی کودکان تمایل دارند از پدران خود بیرون بیایند
[ترجمه گوگل]ایده های مردان درباره مردانگی از پدرانشان می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's got that square-jawed masculinity that a lot of women seem to find attractive.
[ترجمه ترگمان]اون مرد square square که یه عالمه زن پیدا می کنن جذاب به نظر می رسه
[ترجمه گوگل]او چنین مردی با شکوهی را به وجود آورده است که بسیاری از زنان به نظر جذابیت پیدا می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Football is a bastion of masculinity in this area.
[ترجمه ترگمان]فوتبال یک دژ مستحکم برای مردانگی در این منطقه است
[ترجمه گوگل]فوتبال یک بنیاد مردانه در این منطقه است
[ترجمه ...

مترادف masculinity

مردی (اسم)
man , manhood , virility , masculinity
تذکیر (اسم)
masculinity
حالت مردی (اسم)
masculinity

معنی کلمه masculinity به انگلیسی

masculinity
• virility, manliness; boldness, braveness; quality of possessing male attributes
• masculinity is the fact of being a man or having qualities considered typical of a man.

masculinity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیاح
ذکور
حمیده گوُک
مردگرایی
k lover
مردانگی
يار دلواري
My love, we have been patient for two years
I have been waiting for thousands of years to reach the embrace of your masculinity
The love that is between us is over
عشقم ، دو سال است صبوری کردیم
من برای رسیدن به عشق آغوش مردانگی تو هزاران سال را نیز منتظر میمونم
عشقی که بین ما هست تمام هستی ام شده〽️♾♥️
علی طالبی
مردانگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی masculinity
کلمه : masculinity
املای فارسی : مسکولینیتی
اشتباه تایپی : ئشسزعمهدهفغ
عکس masculinity : در گوگل

آیا معنی masculinity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )