برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1353 100 1

masochism

/ˈmæsəˌkɪzəm/ /ˈmæsəkɪzəm/

معنی: لذت بردن از درد، مازوکیسم
معانی دیگر: (روان شناسی) آزار دوستی، آزار طلبی، لذت بردن از جور وجفای معشوق یا معشوقه

بررسی کلمه masochism

اسم ( noun )
مشتقات: masochistic (adj.), masochistically (adv.), masochist (n.)
(1) تعریف: a condition in which one derives sexual arousal or satisfaction from one's own pain, humiliation, or other suffering imposed by oneself or by others.

(2) تعریف: an act or instance of, or preference for, deriving pleasure from being subjected to pain, humiliation, domination, or the like. (Cf. sadism.)

واژه masochism در جمله های نمونه

1. Psychoanalysts tend to regard both sadism and masochism as arising from childhood deprivation.
[ترجمه ترگمان]psychoanalysts تمایل دارند هر دو sadism و masochism را به عنوان ناشی از محرومیت از دوران کودکی در نظر بگیرند
[ترجمه گوگل]روانکاویان تمایل دارند که هر دو سدیسم و ​​مازوخیسم را به عنوان ناشی از محرومیت از دوران کودکی ببینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The tendency towards masochism is however always linked with elements of sadism.
[ترجمه ترگمان]با این حال، گرایش به masochism همیشه با عناصر of مرتبط است
[ترجمه گوگل]گرایش به سمت مازوخیسم همیشه با عناصری از سادیسم ارتباط دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's a streak of masochism in his personality.
[ترجمه ترگمان]ردی از masochism در شخصیتش هست
[ترجمه گوگل]در شخصیت او یک رشته از ماسکوشیایی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I reckon you need to be into masochism to run marathons.
[ترجمه ترگمان]به نظر من تو باید در run شرکت کنی
[ترجمه گوگل]م ...

مترادف masochism

لذت بردن از درد (اسم)
masochism
مازوکیسم (اسم)
masochism

معنی کلمه masochism به انگلیسی

masochism
• perversion (especially sexual) characterized by enjoyment of one's own abuse and pain
• masochism involves getting pleasure from your own suffering.
sado masochism
• sado-masochism is sexual activity between two people in which one of them has a sadistic role and the other one has a masochistic role.

masochism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
مازوخيسم ، خود آزاري ، لذت بردن از درد، لذت بردن از جور و جفاى معشوق یا معشوقه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی masochism
کلمه : masochism
املای فارسی : مازویسم
اشتباه تایپی : ئشسخزاهسئ
عکس masochism : در گوگل

آیا معنی masochism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )