انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1069 100 1

matter of course

تلفظ matter of course
تلفظ matter of course به آمریکایی/ˈmætərəvˈkɔːrs/ تلفظ matter of course به انگلیسی/ˈmætərəvkɔːs/

معنی: نتیجه منطقی، چیز عادی یا طبیعی
معانی دیگر: چیز طبیعی یا قابل انتظار یا معمولی، منتظره، عادی، مترقبه، بدیهی

بررسی کلمه matter of course

اسم ( noun )
• : تعریف: an event that is logically or naturally expected to occur.

- Given her high grades, her acceptance into medical school was a matter of course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با توجه به نمرات بالا او، پذیرش او در مدرسه پزشکی مسئله‌ای بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] با توجه به نمرات بالا، پذیرش او به دانشکده پزشکی موضوع اصلی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
صفت ( adjective )
(1) تعریف: occurring in the normal or logical course of events; inevitable; routine.

(2) تعریف: accepting or reacting to events calmly and naturally.

واژه matter of course در جمله های نمونه

1. a matter-of-course event
ترجمه یک رویداد مترقبه

2. We will contact your former employer as a matter of course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما با کارفرمای سابق خود به عنوان یک مساله دیگر تماس خواهیم گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما به طور طبیعی با کارفرمای سابق خود تماس خواهیم گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. As a matter of course, he was elected monitor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک موضوع، او به عنوان ناظر انتخاب شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک موضوع، او به عنوان نظارت انتخاب شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We always check people's addresses as a matter of course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما همیشه آدرس مردم رو به عنوان یه مساله بررسی می‌کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما همیشه آدرس های مردم را به عنوان یک موضوع بررسی می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Safety precautions are observed as a matter of course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اقدامات احتیاطی ایمنی به عنوان یک مساله در نظر گرفته می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]احتیاجات ایمنی به طور خاص مشاهده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. If police are carrying arms as a matter of course then doesn't it encourage criminals to carry them?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر پلیس در حال حمل سلاح باشد، مجرم را تشویق نمی‌کند که آن‌ها را حمل کند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر پلیس اسلحه را به طور کامل حمل کند، آیا مجرمان را تشویق نمی کند که آنها را حمل کند؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. You can, as a matter of course, help to protect yourself from electric shocks by using a circuit breaker.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما می‌توانید، به عنوان یک مساله، به محافظت از خود در برابر شوک‌های الکتریکی با استفاده از یک مدارشکن کمک کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما می توانید به طور طبیعی، با استفاده از یک سوئیچ مدار، خود را از شوک الکتریکی محافظت کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. And, as a matter of course, all duvet covers are matched with similarly designed pillowcases.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و به عنوان یک موضوع، تمام پوشش‌های duvet با pillowcases طراحی مشابه تطبیق داده می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و، به طور خاص، همه روکش های روکش با طرح های مشابهی طراحی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. As a matter of course they checked the rest of the disused area before leaving the palace.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع، قبل از ترک قصر، آن‌ها باقی مانده of را بررسی کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک ماده، آنها قبل از خروج از کاخ، بقیه ناحیه مورد استفاده را بررسی کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. If they meet as a matter of course throughout the year they can review and plan on a regular basis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر آن‌ها در طول سال به عنوان یک مساله در طول سال ملاقات داشته باشند، می‌توانند به طور منظم بررسی و برنامه‌ریزی کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر آنها در طول سال به طور مرتب دیدار کنند، می توانند به صورت منظم بررسی و برنامه ریزی کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Voters expected as a matter of course that candidates would not keep all their promises.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رای دهندگان به عنوان یک موضوع مورد انتظار بودند که نامزدها همه وعده‌های خود را حفظ نکنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رأی دهندگان به طور خاص انتظار داشتند که نامزدها تمام وعده های خود را حفظ نکنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. As a matter of course, Amy invited children from the Home over to play.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته امی از بچه‌ها دعوت کرد تا بازی کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک موضوع، امی کودکان را از خانه به بازی دعوت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The client should identify those objectives as a matter of course in the relevant engagement documentation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مشتری باید این اهداف را به عنوان یک موضوع در مستندسازی تعامل مربوطه شناسایی کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مشتری باید این اهداف را به طور خاص در مستندات مربوطه تعریف کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Caraher as a matter of course set the whiskey bottle at his elbow.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حالی که بطری ویسکی را روی آرنجش می‌گذاشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کاراحر به عنوان یک موضوع بطری ویسکی را در آرنج خود قرار داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. He took his duty as a matter of course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]البته او وظیفه خود را انجام می‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او وظیفه خود را به عنوان یک موضوع قطع کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف matter of course

نتیجه منطقی (اسم)
consequence , consecution , matter of course
چیز عادی یا طبیعی (اسم)
matter of course

معنی عبارات مرتبط با matter of course به فارسی

طبق روال معمول، طبیعتا، خود به خود

معنی کلمه matter of course به انگلیسی

matter of course
• usual activity, common occurrence, everyday action
as a matter of course
• something which is obvious, something to be expected

matter of course را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی ١٣:٤٣ - ١٣٩٧/٠٧/١٦
طبیعی و منطقی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی matter of course
کلمه : matter of course
املای فارسی : متر اوف کرس
اشتباه تایپی : ئشففثق خب زخعقسث
عکس matter of course : در گوگل


آیا معنی matter of course مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )