برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1322 100 1

maximization

/ˌmæksəməˈzeɪʃn̩/ /ˌmæksɪmaɪˈzeɪʃn̩/

معنی: بیشینهسازی

واژه maximization در جمله های نمونه

1. The goal of value maximization can not even be reduced to a matter of maximizing earnings per share.
[ترجمه ترگمان]هدف به حداکثر رساندن ارزش را نمی توان به به حداکثر رساندن سود در هر سهم کاهش داد
[ترجمه گوگل]هدف به حداکثر رساندن ارزش حتی نمی تواند به یک ماده حداکثر سود هر سهم کاهش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Budget maximization is a very risky strategy to adopt if there are going to be budget cuts.
[ترجمه ترگمان]ماکزیمم سازی بودجه استراتژی بسیار خطرناکی است که اگر کاهش بودجه وجود داشته باشد، اتخاذ شود
[ترجمه گوگل]به حداکثر رساندن بودجه یک استراتژی بسیار خطرناک برای اتخاذ است اگر کاهش بودجه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Agents maximize, and part of the maximization procedure is the efficient use of all information available at reasonable cost.
[ترجمه ترگمان]عوامل به حداکثر رساندن، و بخشی از روند بیشینه‌سازی استفاده موثر از تمام اطلاعات موجود در هزینه معقول می‌باشد
[ترجمه گوگل]نمایندگان به حداکثر رساندن، و بخشی از روش حداکثر سازی، استفاده موثر از تمام اطلاعات موجود در هزینه معقول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف maximization

بیشینهسازی (اسم)
maximization

معنی maximization در دیکشنری تخصصی

maximization
[عمران و معماری] بیشینه سازی - حداکثر گزینی
[زمین شناسی] بیشینه سازی ، حداکثر گزینی
[ریاضیات] ماکسیمم سازی، حداکثر گزینی، بیشینه ساختن، بیشینه سازی
[آمار] ماکسیمم سازی
[حسابداری] حداکثر کردن حاشیه فروش
[حسابداری] حداکثر کردن ضمن رعایت محدودیتها
[حسابداری] حداکثر حاشیه فروش
[حسابداری] حداکثر کردن سود
[ریاضیات] به حداکثر رسانیدن سود
[عمران و معماری] به حداکثر رسانیدن بارندگی
[عمران و معماری] بیشینه سازی رگبار

معنی کلمه maximization به انگلیسی

maximization
• increase of the greatest amount or degree, largest possible magnification

maximization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
به حداكثر رساندن، گسترش هر چه بيشتر، رسيدن به حداكثر، دستيابي هر چه بيشتر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی maximization
کلمه : maximization
املای فارسی : مخیمیزتین
اشتباه تایپی : ئشطهئهظشفهخد
عکس maximization : در گوگل

آیا معنی maximization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )