برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
mean - to - some - body

mean to some body

mean to some body را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aram
Definition of mean something to (someone)
: to be important to (someone) : to be something (someone) cares about I thought our friendship meant something to you.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی mean to some body مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )